Vergroenen en openstellen schoolspeelplaatsen

Wilgenhut

Stad Kortrijk helpt jouw school om de speelplaats te vergroenen en open te stellen. Naast inhoudelijk advies biedt de stad ook financiële ondersteuning. Deze ondersteuning kan je gebruiken voor

  • de opmaak van het ontwerp (max. €2000) 
  • de uitvoering van de vergroening (max. €3000)
  • het openstellen van de speelplaats na vergroening (max. €3000)

Deze drie schijven kan je cumuleren. Je doet de aanvraag stap voor stap, volgens de fase waarin het project zich in dat jaar bevindt. Je kan jaarlijks een aanvraag indienen tot je plafond bereikt is (max. €8.000). Raadpleeg het volledige reglement voor alle informatie.

 subsidiereglement vergroenen en openstellen schoolspeelplaatsen

Scholen dienen hun project in vóór 15 februari.

Op basis van onderstaande criteria beoordeelt de jury de projecten:

  • Betrokkenheid en gedragenheid
  • Doordacht ontwerp en beheer
  • Vergroening 
  • Speel- en educatieve waarde
  • Openstellen van de speelplaats buiten de schooluren

Ten laatste op 15 juni worden de projecten die subsidie ontvangen bekend gemaakt.

AANVRAAGFORMULIER 

Meer ondersteuning

Je kan de ondersteuning van de stad combineren met andere subsidiekanalen, tot maximaal 100% van de reële kostprijs:

Blijf op de hoogte  van alle nieuwtjes en wissel tips uit met andere scholen door je lid te maken van  de gesloten Faceboekgroep

Op vraag kunnen scholen een niet-limitatief lijstje van mogelijke ontwerpers ontvangen.