Vrijwilligerswerk Palliatieve Zorg Zuid-West-Vlaanderen vzw

Vrijwilligerswerk Palliatieve Zorg Zuid-West-Vlaanderen vzw

Vrijwilligerswerk Palliatieve Zorg Zuid-West-Vlaanderen vzw

Bekijk op Google Maps

De vereniging heeft als doel de uitbouw van de palliatieve zorg in de regio Zuid-West-Vlaanderen te ondersteunen (palliatieve zorg toegankelijk maken voor iedereen, informatieverstrekking, voordrachten en opleidingen, vrijwilligerswerk), anderzijds biedt de thuiszorgequipe van het netwerk ondersteuning aan patiënten die thuis wensen te sterven.

Voorheen:  Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-West-Vlaanderen vzw