Ontrafel vzw

Begijnhof 34
8500 Kortrijk
België

Ontrafel vzw

Veel kinderen, jongeren en (jong)volwassenen maken een moeilijke periode door in hun leven.

Pesterijen – (v)echtscheidingen – verlies aan zelfvertrouwen – de dood van een dierbare – verlies van contact met een ouder – verlies aan veiligheid – verhuis – ziekte of ongeval – geweld en misbruik - … Binnen de muren van het begijnhof bieden wij een plek aan … waar geen oordeel of taboe rust … waar je tijd en ruimte krijgt … waar je taal kunt zoeken voor je pijnlijke binnenwereld Een veilige plek waar je kunt groeien en jezelf kunt zijn.

Wij willen ‘anders’ kijken en luisteren. Ontrafelen van het gedrag en zichtbare signalen. De steen opheffen om te zien wat er onder en achter steekt. Waarbij we kinderen, jongeren, volwassenen zien als individuen die gezond en normaal reageren op een voor hen ingrijpende gebeurtenis. We vertrekken vanuit kracht, vanuit wat in hoofd en hart uniek is. Want vanuit verwerking en het ontwikkelen van kracht ontstaat herstel.

Dit kan via individuele begeleidingen, maar via groepswerking. Hierbij gaan we met een aantal kinderen of jongeren (van dezelfde leeftijd) rond een specifiek thema of groeistukje aan de slag. Want ze kunnen zoveel leren van elkaar. De pijn delen, emotie herkennen en erkennen, ervaren dat ze niet alleen zijn.

Daarnaast werken we nog een vormingsaanbod uit naar het brede publiek, o.a. via lezingen, vormingen op maat en projecten op school willen we leerkrachten, ouders en opvoeders helpen om de signalen van kinderen en jongeren nog beter op te vangen.