Natuurpunt Kortrijk

Natuurpunt Kortrijk

Natuurpunt Kortrijk

Bekijk op Google Maps

Natuurpunt Kortrijk ijvert voor meer en beter natuur in de regio, en voor duurzaamheid. Dit proberen ze te realiseren via aankoop, huur en beheer van natuurlijke terreinen met het oog op natuurbehoud, natuurherstel, en het verhogen van de natuurwaarden en biodiversiteit; via overleg en samenwerking met lokale beleid, verenigingen en platforms: via natuureducatie.