Guldensporencomité Kortrijk

Guldensporencomité Kortrijk

Guldensporencomité Kortrijk

Bekijk op Google Maps

De vereniging heeft als doel:

  • uitstraling te geven aan Kortrijk als Guldensporenstad;
  • de dag van de Vlaamse Gemeenschap luister bij te zetten;
  • advies te verstrekken aan het stadsbestuur van Kortrijk over initiatieven m.b.t. tot Guldensporenvieringen;
  • initiatieven in het kader van het doel te coördineren met initiatieven van het stadsbestuur, de provincie en de Vlaamse overheid;
  • samenwerking na te streven met alle personen en verenigingen in en buiten Kortrijk voor de verwezenlijking van het doel;
  • de herinnering aan de Guldensporenslag levendig te houden.