GOSA-Heule

Meidoorn 16
8501 Heule
België

GOSA-Heule

De Grootouders- en Seniorenactie (GOSA) van de Gezinsbond richt zich tot gezinnen van wie de kinderen de deur uit zijn, maar wil er uiteraard ook zijn voor gezinnen waarin een kleinkind verwacht wordt. GOSA organiseert ontmoeting- en ontspanningsmomenten, sportieve (club)activiteiten, vakantiemogelijkheden én gerichte vormingskansen.