Gezinsbond afdeling Kortrijk-stad

Gezinsbond afdeling Kortrijk-stad

Gezinsbond afdeling Kortrijk-stad

Bekijk op Google Maps

De Gezinsbond is pluralistisch en democratisch samengesteld en verdedigt de belangen van de gezinnen (grote en jonge gezinnen, grootouders, gezinnen met veel of weinig kinderen, eenoudergezinnen, gehuwden of samenwonenden, nieuw samengestelde gezinnen, enz.). 
Werkterreinen: dienstverlening, sociaalcultureel werk en verenigingsleven, gezinspolitieke acties.