beweging.net Aalbeke

beweging.net Aalbeke

beweging.net Aalbeke

Bekijk op Google Maps

Vereniging die ijvert voor een sociale en rechtvaardige samenleving. Ze komt op voor de belangen van de werknemers, de minderbedeelden en de zwakkeren in onze maatschappij. In het bijzonder door te wegen op het lokale (en ruimere) beleid én door de samenwerking met partnerorganisaties te ondersteunen. De vereniging capteert wat leeft bij de plaatselijke bevolking en probeert problemen op te lossen of ze op het juiste niveau te brengen voor verdere remediëring. Ze werkt daarvoor acties en projecten uit. Zowel groepsinzet als persoonlijke inzet zijn wenselijk.