Lezingencircuit

Maandelijks een portie geschiedenis
geserveerd door de Kortrijkse erfgoedverenigingen

Toegang 5 euro, inclusief drankje achteraf.

Agenda 2022

Maandag 19 september om 19 uur

'De Heeren Broederkes van den Moortelbak’. Vrijmetselarij in West-Vlaanderen.

Dakcafé Stadhuis
Papenstraat
8500 Kortrijk

Organisatie Gidsenkring Kortrijk

Toegang 5 euro, inclusief drankje achteraf.


Zondag 2 oktober om 10.30 uur

' Van het Indo-Europees tot het West-Vlaams'
Spreker : Paul Verleyen.

Over de ontwikkeling van talen en dialecten, een verrassende en ludieke uiteenzetting.

Dakcafé Stadhuis
Papenstraat
8500 Kortrijk

Organisatie Davidsfonds Kortrijk Bis

Toegang 5 euro, inclusief drankje achteraf.


Maandag 21 november om 19 uur

De Kortrijkse Beeldbank, meer dan plaatjes
Info- en demosessie door Bernard Pauwels

Dakcafé Stadhuis
Papenstraat
8500 Kortrijk

Organisatie Gidsenplus Kortrijk 

Toegang 5 euro, inclusief drankje achteraf.


Donderdag 8 december om 19.00 uur

Glasramen en hun geheimen - Aletta Rambaut

Glasramen, ze zijn de kleurrijke maar broze pronkstukken van kerken en kloosters. Dit bijzondere erfgoed heeft voor velen nog tal van geheimen in petto. Hoe werden ze gemaakt? Hoe kan je ze dateren? En welke stijlen zijn er? Enkele Kortrijkse voorbeelden en de bekende neogotische ontwerper Jean-Baptiste Bethune passeren de revue.

Aletta Rambaut is kunsthistorica en specialiseerde zich in conservatie en restauratie van glaskunst. Sinds 1996 heeft ze een eigen atelier waarin ze zich toespitst op onderzoek van waardevol glas en de conservatie van gebrandschilderd glas.

De Zonnewijzer
Langemeersstraat 6
8500 Kortrijk

Organisatie De Leiegouw

Toegang 5 euro, inclusief drankje achteraf.


Programma 2023


Dinsdag 10 januari om 19 uur

Nieuwjaarslezing:
Bourgondië aan de Leie - Hendrik Callewier

 

1382, de Fransen plunderen Kortrijk en leggen de stad bijna volledig in de as. Filips de Stoute, hertog van Bourgondië en zoon van de Franse koning, laat het ingenieuze uurwerk van het belfort overbrengen naar Dijon. Wat een onaangename eerste kennismaking!

Maar toch regeren Filips de Stoute en zijn nakomelingen honderd jaar lang over het graafschap Vlaanderen. Ze maken van Kortrijk een echte vesting, met stevige stadsmuren en een machtig kasteel. Ze bepalen niet alleen het uitzicht van de stad – denk aan de Broeltorens – maar ook het leven van de Kortrijkzanen. 

Op basis van onuitgegeven bronnen duikt historicus Hendrik Callewier in één van de boeiendste periodes uit de geschiedenis. Hendrik Callewier (Kortrijk, 1981) is doctor in de geschiedenis. Hij is rijksarchivaris in Brugge en Kortrijk en doceert aan de KU Leuven campus Kortrijk.

Muziekcentrum
Conservatoriumplein 1
8500 Kortrijk

Reserveren noodzakelijk - musea@kortrijk.be
Toegang 5 euro, inclusief drankje achteraf.


 Dinsdag 14 maart om 19 uur

De zwarte pest. Lezing door Joren Vermeersch

In 1349 werd Vlaanderen getroffen door een catastrofe die een derde van de hele Europese bevolking meenam in het graf: de Zwarte Dood. De pest was wellicht een van de grootste rampen uit onze geschiedenis. Meedogenloos sloeg de ziekte toe: rijk noch arm werd gespaard. Historicus Joren Vermeersch ontkracht de mythe dat Vlaanderen minder hard getroffen werd dan andere streken.

Dakcafé Stadhuis
Papenstraat
8500 Kortrijk

Organisatie Familiekunde Vlaanderen Mandel-Leie

Toegang 5 euro, inclusief drankje achteraf.


Dinsdag 4 april om 19 uur

Het Laatste Avondmaal in Tongerlo: beter dan het origineel in Milaan. Lezing door Greet Verschatse

Leonardo da Vinci schilderde zijn meesterwerk op een muur van een klooster in Milaan. Het raakte snel in verval. De abdij van Tongerlo bezit een prachtige 16de-eeuwse kopie op doek. Wie haalde het schilderij binnen in de abdij en wat gebeurde ermee?En wat met de bewering dat da Vinci zelf betrokken was bij de uitvoering van deze kopie? 

Deze intrigerende kwestie is onderwerp van de lezing en van een boek, geschreven in samenwerking met Piet Bonquet. Hoe zij de code kraakten verneemt u in deze Paas-special van Verbaal Verhaal. 

Greet Verschatse is wetenschappelijk medewerker bij de Kortrijkse musea. 

Dakcafé Stadhuis
Papenstraat
8500 Kortrijk

Organisatie Vrienden van de Musea

Toegang 5 euro, inclusief drankje achteraf.