Lezingencircuit

Maandelijks een portie geschiedenis
geserveerd door de Kortrijkse erfgoedverenigingen

Alle lezingen vinden plaats om 19 uur in het auditorium van Kortrijk 1302 (Houtmarkt) tenzij anders vermeld. Toegang 2 euro, inclusief drankje achteraf.

Agenda 2019 - 2020

Maandag 16 september  2019

Marc Dubois : Kortrijk, de grote impact van infrastructuurwerken

Marc Dubois vergelijkt de steden Gent, Oostende en Kortrijk wat betreft de stedelijke ontwikkeling. Daarbij is de geografische ligging het begin om het heden, de mogelijkheden en de problemen van nu, te begrijpen. De spoorweginfrastructuur en vervolgens de autosnelwegen zijn bepalende factoren met een immense impact op de toekomst. Geen lezing over “mooie of lelijke” gebouwen maar een inzicht om de plaatselijke eigenheid van de stad te begrijpen.

Organisatie Gidsenkring Kortrijk

 

Maandag 14 oktober 2019

Frank Seberechts: Drang naar het Oosten. Vlaamse soldaten en kolonisten aan het Oostfront.

In Kortrijk herinnert men nog geregeld aan de Wereldoorlog, maar het verhaal van de Vlamingen - ook streekgenoten - die tijdens WO II meevochten aan het oostfront is voor velen nog taboe. Historicus Frank Seberechts doorbreekt dit stilzwijgen met zijn boek Drang naar het Oosten (2019). Veel inkt is al gevloeid is over wie deze Oostfronters waren, wat hen dreef en hoe het hen achteraf verging. De auteur legt uit wat ze daar in die bewogen oorlogsjaren precies gedaan hebben. Ook dit verhaal verdient het om verteld te worden.

Organisatie De Leiegouw

 

Maandag 18 november 2019

Karel Platteau:  Het oorlogsdagboek van Streuvels

De oorlogsdagboeken van Stijn Streuvels zijn niet zozeer een historisch relaas 'over den oorlog' &-'die moorderij op groote schaal' - maar vormen vooral een ontroerend tijdsdocument over het leven van alledag tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Organisatie Gidsenplus

  

Donderdag 19 december 2019

Philippe Despriet, werkleider en redactiesecretaris vzw Archeologie Zuid-West-Vlaanderen:  Archeologische opgravingen in Zuid-West-Vlaanderen: een jaaroverzicht.

Naar jaarlijkse traditie verzorgt Archeologie Zuid-West-Vlaanderen een totaaloverzicht van alle opgravingen, vondsten, veldprospecties en luchtfotografische resultaten in 2019 binnen het gebied tussen Wervik en Kruishoutem en tussen Mandel en Leie. Aangevuld met de nieuwste archiefgegevens en publicaties.

Organisatie Archeologie Zuid-West-Vlaanderen vzw

 

Dinsdag 7 januari 2020

Nieuwjaarslezing

De lezing van de erfgoedverenigingen in januari is altijd een schot in de roos. De keuze van  de spreker houden we nog even in beraad, maar streep de datum alvast aan in je agenda.

Organisatie Erfgoedplatform

 

Donderdag 13 februari 2020

Dr. Andrea Bardyn (KUL):  Wijvenwereld. Hoe vrouwen leefden in de middeleeuwse stad.

Volgens een hardnekkig cliché leiden middeleeuwse vrouwen een passief leven binnenshuis, en ze blijven dan ook vaak onvermeld in geschiedenisboeken. In de middeleeuwse Lage Landen hadden vrouwen namelijk veel rechten, die ze gebruikten om handel te drijven, hun mening te verkondigen en hun wil door te drukken. Levendige verhalen uit steden als Brussel, Antwerpen, Leuven, Breda en Den Bosch vertellen over het kleurrijke bestaan van vrouwen.

Organisatie Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring

 

Dinsdag 24 maart 2020 

Frans Vandenhende, voorzitter Hk Bouveloo: 
De familie De Ghellinck: van Gent over Kortrijk naar Elsegem.

De adellijke familie de Ghellinck  kennen we onder meer van het Huis de Ghellinck in de Lange Steenstraat. Jean-Baptiste X De Ghellinck koopt in de 18de eeuw het feodale kasteel in Elsegem en een aantal heerlijkheden. Meteen worden hij en zijn familie Heren van Elsegem. Voor ons wordt vooral de Kortrijkse periode belicht.

Organisatie Familiekunde Vlaanderen

 

Woensdag 22 april

Christiane Struyve: Iconen van de moderne kunst

Organisatie vzw Vrienden van de Musea

 

Woensdag 6 mei

Etienne Hauttekeete, ROC-reisleider: De kinderen van Chinggis Khan

Sedert de ondergang van het communistische bewind zijn in de Mongoolse  gebieden het sjamanisme en het boeddhisme van de voorvaderen weer tot leven gekomen. Die religieuze tradities weerspiegelen het rijke culturele verleden van mensen die vanaf de twaalfde eeuw als niets ontziende barbaren gezien werden.

Organisatie VTB Kortrijk i.s.m. Davidsfonds Kortrijk Bis