Lezingencircuit

Maandelijks een portie geschiedenis
geserveerd door de Kortrijkse erfgoedverenigingen

Alle lezingen vinden plaats om 19 uur in het auditorium van Kortrijk 1302 (Houtmarkt) tenzij anders vermeld. Toegang 2 euro, inclusief drankje achteraf.

Agenda 2019 - 2020

Maandag 16 september  2019

Marc Dubois : Kortrijk, de grote impact van infrastructuurwerken

Organisatie Gidsenkring Kortrijk

 

Maandag 14 oktober 2019

Frank Seberechts: Drang naar het Oosten. Vlaamse soldaten en kolonisten aan het Oostfront.

Organisatie De Leiegouw

 

Maandag 18 november 2019

Karel Platteau:  Het oorlogsdagboek van Streuvels

Organisatie Gidsenplus

  

Donderdag 19 december 2019

Philippe Despriet, werkleider en redactiesecretaris vzw Archeologie Zuid-West-Vlaanderen:  Archeologische opgravingen in Zuid-West-Vlaanderen: een jaaroverzicht.

Organisatie Archeologie Zuid-West-Vlaanderen vzw

 

Dinsdag 7 januari 2020

Luc Glorieux :  Jules Coussens, geboren dwarsligger (nieuwjaarslezing)

'

Organisatie Erfgoedplatform/Musea en erfgoed
Locatie: Stadsschouwburg

 

Donderdag 13 februari 2020

Dr. Andrea Bardyn (KUL):  Wijvenwereld. Hoe vrouwen leefden in de middeleeuwse stad.

 

Organisatie Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring

 

Dinsdag 24 maart 2020 

Frans Vandenhende, voorzitter Hk Bouveloo: 
De familie De Ghellinck: van Gent over Kortrijk naar Elsegem.

De adellijke familie de Ghellinck  kennen we onder meer van het Huis de Ghellinck in de Lange Steenstraat. Jean-Baptiste X De Ghellinck koopt in de 18de eeuw het feodale kasteel in Elsegem en een aantal heerlijkheden. Meteen worden hij en zijn familie Heren van Elsegem. Voor ons wordt vooral de Kortrijkse periode belicht.

Organisatie Familiekunde Vlaanderen

 

Woensdag 22 april

Christiane Struyve: Iconen van de moderne kunst

Christiane STRUYVEN studeerde rechten (KUL) en kunstgeschiedenis (Cambridge University). Ze behaalde ook een diploma van antiquaire (CREPAC, Wavre).  Sedert 2010 gaf ze honderden free-lance voordrachten over XXe en XXIe eeuwse kunst. 

Deze causerie toont 12 iconen van hedendaagse kunst van 1960 tot 2000, die de grote stromingen illustreren: pop-art, minimalisme, conceptualisme, arte povera, neo-expressionisme, de Düsseldorf Schule für Fotografie, the Young British Artists.

Hedendaagse kunst wordt vandaag zowel opgehemeld als verguisd. Ze laat zelden onverschillig.  Sedert 1960 is onze wereld aan een razend snel tempo veranderd door overconsumptie, elektronica, massamedia, overweldigende beeldcultuur, globalisering, toenemende digitalisering. Kunst heeft deze complexiteit gevolgd. Bovendien is kunst nooit evident en vergt ze ALTIJD een inspanning om begrepen te worden.

Werken van gevestigde artiesten zoals Andy Warhol, Donald Judd, Bruce Nauman, Giuseppe Penone, Josef Beuys, Bernd en Hilla Becher, Cindy Sherman, Gerhard Richter, Jean-Michel Basquiat, Marlene Dumas, Damien Hirst en Andreas Gursky passeren de revue. Tevens volgt een korte analyse van economische tendensen in de kunstmarkt van 1960 tot 2000.

Organisatie vzw Vrienden van de Musea

 

Woensdag 6 mei

Etienne Hauttekeete, ROC-reisleider: De kinderen van Chinggis Khan

Sedert de ondergang van het communistische bewind zijn in de Mongoolse  gebieden het sjamanisme en het boeddhisme van de voorvaderen weer tot leven gekomen. Die religieuze tradities weerspiegelen het rijke culturele verleden van mensen die vanaf de twaalfde eeuw als niets ontziende barbaren gezien werden.

Organisatie VTB Kortrijk i.s.m. Davidsfonds Kortrijk Bis