Uitleenwinkel

Wil je met de buurt een straatfeest organiseren, met de jeugdbeweging een filmnamiddag opzetten, een fuif organiseren, of een vormingsaanbod inrichten met de hobbyclub,  dan kan je een uitgebreid gamma aan materialen ontlenen.

Sinds 1 januari 2023 is een nieuw retributiereglement van kracht waardoor materialen niet langer gratis ter beschikking worden gesteld. De gegenereerde inkomsten wenden we aan om te investeren in ons materiaal. Op deze manier kunnen we de verenigingen en organisatoren nog beter bedienen.

Team Evenementen zal deze retributie effectief aanrekenen voor aanvragen vanaf 17 april 2023. De retributies berekenen we op een 100% prijs. Afhankelijk van de categorie van aanvrager wordt een kortingspercentage toegekend.

Categorie A:

Erkende Kortrijkse vereniging, incl. buurt- en straatfeesten: 80% korting => Het starterspakket, toegekend aan de buurt- en straatfeesten vormt hierop een uitzondering en is volledig vrijgesteld van retributie.

Categorie B:

Niet-erkende Kortrijkse vereniging of organisator: 50% korting

Categorie C:

Niet-Kortrijkse vereniging: 20% korting

Categorie D:

Commerciële organisaties of niet-Kortrijkse particuliere organisator: 0% korting => enkel verhuur van elektriciteitskasten en nadars.

Vrijstelling:

Indien jouw evenement een co- productie of samenwerking is met de stad, is er een mogelijkheid tot vrijstelling.

Voor een volledig overzicht van de beschikbare materialen, bekijk de materiaallijst.

 

Voorwaarden en afspraken

  • Verenigingen, organisatoren van evenementen, straat, buurt- en dorpsfeesten, fuiven,...
  • Commerciële organisaties en privé-initiatieven kunnen geen beroep doen op de uitleenwinkel.
  • De aanvraag moet minimum 3 weken voor de activiteit worden ingediend.
  • Het evenement moet plaatsvinden op Kortrijks grondgebied.
  • Klein materiaal moet je zelf ophalen en terugbrengen naar de uitleenwinkel.
  • Groot materiaal wordt geleverd.
  • Bij verhuur van materialen wordt een retributie aangerekend voor de volledige periode van het evenement. Enkel voor de aansluiting op een elektriciteitskast rekenen we een dagtarief aan (inclusief op- en afbouw).
  • Eventuele schade, verlies, diefstal van het materiaal is ten laste van de ontlener.
  • Het materiaal moet in perfecte staat worden teruggebracht, anders wordt er schade aangerekend.
  • Als de afspraken niet nageleefd worden (o.a. i.v.m. tijdig terugbrengen van de materialen) riskeer je een boete.