Deponeren

Trezoor neemt collecties in bewaring van de lokale overheden uit de regio Zuid-West-Vlaanderen: Kortrijk, Harelbeke, Deerlijk, Kuurne, Waregem, Wevelgem, Zwevegem, Wervik, Menen, Lendelede, Spiere-Helkijn, Avelgem, Anzegem. Zowel cultureel als onroerend erfgoed komen hiervoor in aanmerking.

Trezoor aanvaardt geen collecties die niet in eigendom zijn van één van de bovenstaande gemeentes. Deponering door andere partijen kan dus enkel door een schenking aan het betrokken lokaal bestuur.

Concreet zijn volgende stappen nodig:

  • De schenker of zakelijk rechthouder beslist tot onvoorwaardelijke schenking aan de gemeente of stad.
  • De gemeente of stad aanvaardt de schenking.
  • De gemeente of stad geeft de collectie in bewaring aan Trezoor en sluit hierbij een overeenkomst af met Trezoor.

Daarnaast dienen de collecties te voldoen aan de aanvaardingsvoorwaarden van Trezoor en mogen ze de draagkracht van het depot niet overschrijden. In geval van een archeologisch ensemble is het belangrijk dat het ensemble integraal in bewaring gegeven wordt, d.w.z. de vondsten en bijhorende onderzoekdocumentatie, zowel analoog als digitaal. De bijhorende rapportage dient te voldoen aan de geldende decretale verplichtingen.

Hoe aanmelden?

Collecties en ensembles kunnen aangemeld worden via het aanmeldingsformulier of door contact op te nemen met Silke De Smet.

Ga naar het aanmeldingsformulier

Aanvaardingsvoorwaarden

De deponering kan enkel gebeuren wanneer voldaan is aan de aanvaardingsvoorwaarden. Deze zijn terug te vinden in het Reglement opname onroerend erfgoedcollecties dat hieronder gedownload kan worden. 

Hieronder een aantal aandachtspunten:

  • Deponering gebeurt in PPE euronorm bakken met een formaat van 40 x 30 x 18-22 cm bij voorkeur.
  • Deponering gebeurt met een assessment.
  • Deponering gebeurt met een bijgevoegde dataset volgens het registratiesjabloon.
  • Deponering van digitaal en analoog archief gebeurt met een inhoudsopgave en volgens de richtlijnen van de Code Goede Praktijk 4.0. Eigen bestandsformaat kunnen steeds, maar moeten vergezeld zijn van een open formaat.
  • De deponering gebeurt inclusief het archief. Trezoor vraagt daarbij steeds dat de zakelijk rechthouder en het archeologisch bedrijf het betrokken lokaal bestuur en Trezoor formele toelaten alle opgravingsresultaten en documenten vrij te delen met geïnteresseerden. Daarbij worden intellectuele rechten steeds vermeld.

Downloads

Reglement opname onroerende erfgoedcollecties