Toekomstplan voor Overleie

Om de vele ontwikkelingen die zich aandienden in goede banen te leiden maakte de Stad Kortrijk in 2011 een Toekomstplan voor Overleie op. Hiervoor werd op regelmatige basis overlegd met buurtbewoners, eigenaars en investeerders. Tegelijkertijd werd de studie van Leieboorden opgemaakt. Beide studies vormen de visiedocumenten en de leidraad voor hoe de wijk zich de komende jaren kan ontwikkelen en waarop de stad samen met de buurtbewoners, ondernemers en investeerders wenst in te zetten.

Het toekomstplan voor Overleie is opgebouwd rond 5 pijlers. Ze vormen elk de basis voor de toekomstige ontwikkeling van de wijk. Elk afzonderlijk project zal rekening moeten houden met deze 5 pijlers van het toekomstplan. 

 1. De Leieboorden
  De vernieuwde Leieboorden en de ontwikkelingen langs de kaden vormen het toekomstige gezicht van de wijk. Nieuwe projecten moeten zoveel als mogelijk de link leggen tussen Overleie en de Leieboorden.

 2. Open stedelijk landschap
  Aan de uiteinden van de wijk, de Blekerij- site en het Guldensporencollege, wordt geopteerd voor een open stedelijk landschap. Groen krijgt extra ruimte. Nieuwe gebouwen passen zich in binnen deze open ruimte.

 3. Groene stapstenen en verbindingen
  Voor de site Eandis en De Kien wordt gekozen voor nieuwe gebouwen waartussen kleine groene zones en pleintjes worden gerealiseerd. Via extra verbindingen voor fietsers en voetgangers wordt de link gelegd tussen het Astridpark en de Leieboorden.

 4. Overleie Centrum
  Het centrum wordt gevormd door dichtbebouwde blokken bestaande uit woningen, ateliers en beluiken. Deze structuur wordt behouden en waar nodig verbeterd.

 5. De stadsring
  De stadsring snijdt de wijk in twee. Zeker ter hoogte van het Astridparkvormt ze een grote barrière. Deze moet stelselmatig worden weggewerkt. Elders in de wijkvormt de stadsring een ideale locatie voor handelspanden.