Een nieuw plan voor sociale vooruitgang en tegen armoede

De voorbije jaren heeft Kortrijk resoluut gekozen om armoede te bestrijden. Kortrijk nam op verschillende vlakken het voortouw en nam zijn verantwoordelijkheid met een duidelijk engagement, de inbreng van financiële middelen en de inzet van extra mensen op het terrein en in de sociale en administratieve diensten.

In december 2013 presenteerde de stad een armoedeplan, onderverdeeld in 10 thematische hoofdstukken: inkomen en sociale bescherming, gezond eten, activering, huisvesting, gezondheid, goede dienstverlening, kinderarmoede, geletterdheid, cultuur-sport-vrije tijd en een door inwoners en verenigingen zelf in te vullen hoofdstuk met nieuwe initiatieven. In totaal werden er 185 acties of opdrachten opgelijst. Zes jaar later stellen we vast dat 147 ervan geheel of gedeeltelijk werden gerealiseerd. 38 ervan kwamen niet of te weinig tot uitvoering.

De ‘Drie I’s’ van onze stad – Inzet + Ideeën + Investeringen – zorgden er ook voor dat Kortrijk inzake armoedebeleid en -bestrijding uitgroeide tot een voorbeeldstad.

Het bestuursakkoord ‘Beste Stad van Vlaanderen’ laat er geen twijfel over  bestaan. De komende jaren gaan we fors door. Met nog meer ambitie om van Kortrijk ook de Sociaalste Stad van Vlaanderen te maken. Een stad waar iedereen erop vooruit gaat. We kijken eerst naar het lopende plan met zijn 185 acties. Alle succesvolle acties worden aangescherpt en waar nodig versterkt. Tegelijk wordt kritisch gekeken naar wat minder of niet werkt en naar wat niet gerealiseerd werd. Vervolgens worden een aantal nieuwe initiatieven gelanceerd. Deze keer werken we met 12 grote werven sociale vooruitgang waarrond  ook tal van flankerende acties worden gelanceerd.

Deze 12 werven zijn:

 1. Een actieve opsporing van armoede
 2. 1 plan per gezin in armoede
 3. Een nieuwe Deelfabriek met Consumentendienst
 4. Twee sterke ondersteunde pijlers: activering en schuldhulpverlening
 5. De Kortrijknorm of 60% (betaalbare) kinderopvang in Kortrijk
 6. Wat hebben onze Kortrijkse kinderen te kort? Meten en aanpakken van deprivatie
 7. Sociale tarieven voor lagere middenklasse
 8. 750 nieuwe sociale woningen
 9. Een Wijkgezondheidscentrum in overleg met huisartsen en experten
 10. Het Kortrijks Menswaardig Inkomen
 11. Een UiTPAS voor iedere inwoner van Kortrijk, met korting voor iedereen die er recht op heeft
 12. Een coalitie met W13 en 100 huispartners
   

Dit voorontwerp is meteen een uitnodiging aan iedereen die zich geroepen voelt om zich te laten horen.  Heb jij ideeën, suggesties, bedenkingen? Laat het ons weten. In de jonge traditie van ‘Kortrijk Spreekt’ is het de bedoeling om alle stemmen niet alleen te horen maar ook te verwerken in wat straks het nieuwe plan voor Sociale Vooruitgang wordt.

Lees het ontwerpplan

armoedeplan afbeelding

Laat hier jouw idee achter!