Een nieuw plan voor sociale vooruitgang en tegen armoede

Het bestuursakkoord “Beste Stad van Vlaanderen” laat er geen twijfel over bestaan. De komende jaren gaan we fors door. Met nog meer ambitie om van Kortrijk ook de Sociaalste Stad van Vlaanderen te maken. Een stad waar iedereen erop vooruit gaat.

We kijken eerst naar het lopende plan met zijn 185 acties. Alle succesvolle acties worden aangescherpt en waar nodig versterkt. Tegelijk kijken we kritisch naar wat minder of niet werkt en naar wat niet gerealiseerd werd. Vervolgens lanceren we een aantal nieuwe initiatieven.

Deze keer werken we met 13 grote werven sociale vooruitgang waarrond we tal van flankerende acties lanceren.

De 13 werven zijn:

 1. Actieve opsporing van armoede
 2. 1 plan per gezin in armoede
 3. Een nieuwe Deelfabriek met Consumentendienst
 4. Twee sterke ondersteunde pijlers: activering en schuldhulpverlening
 5. De Kortrijknorm of 60% (betaalbare) kinderopvang in Kortrijk
 6. Wat hebben onze Kortrijkse kinderen te kort? Meten en aanpakken van deprivatie
 7. Sociale tarieven voor lagere middenklasse
 8. 750 nieuwe sociale woningen
 9. Een Wijkgezondheidscentrum in overleg met huisartsen en experten
 10. Het Kortrijks Menswaardig Inkomen
 11. Een UiTPAS voor iedere inwoner van Kortrijk, met korting voor iedereen die er recht op heeft
 12. Elk Kortrijks Talent moet openbloeien
 13. Een coalitie met W13 en 100 huispartners

 

3 basisprincipes

Drie duidelijke principes vormen de basis van het armoedebeleidsplan 2020 – 2025 en worden doorgetrokken in alle acties:

Er vroeg bij zijn

Door een actieve opsporing van armoede proberen we zo vroeg mogelijk mensen in en met risico op armoede te vinden en te helpen. Hoe vroeger we tussenkomen, hoe beter we kunnen vermijden dat mensen in diepe(re) armoede terechtkomen.

Dichtbij zijn

Vertrekkend vanuit de positieve ervaringen met brugfiguren, casemanagers en wijkteams die gesteund worden door onze sterke sociale dienst, zetten we nog meer in op een werking dicht bij de mensen. De OCMW’s en sociale diensten in dit land mogen niet wachten tot mensen bij hen aankloppen, ze moeten meer dan ooit daar zijn waar de mensen zijn.

Iedereen moet vooruit

Armoede(risico) is een kwestie van te weinig inkomen, veel meer dan een kwestie van statuut waarin mensen zich bevinden. Daarom beperken we ons niet tot de groep van mensen met een bepaald statuut, zoals leefloongerechtigden. We hebben eveneens aandacht voor een bredere doelgroep van mensen in nood, waaronder de steeds kwetsbaardere groep van de lagere middenklasse, de eenoudergezinnen en de alleenstaanden.

Laat hier jouw idee achter!