Stemmen 16+

Project Stemmen 16+ Kortrijk

Via het project STEMMEN16+ konden Kortrijkse jongeren die nog niet stemgerechtigd zijn in aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen (14/10/2018) aangeven waar het nieuwe stadsbestuur de komende zes jaar best op in zet. Op die manier komen de politieke partijen in Kortrijk te weten wat leeft bij zestien- en zeventienjarige Kortrijkzanen.

Nieuws

Bekijk een analyse van de resultaten (8/11/2018) van het project Stemmen 16+ in Kortrijk. 

Resultaten

Bekijk het persbericht (19/10/2018) met de eerste resultaten.  Nu volgt een grondige analyse van de gekozen stellingen. Deze verschijnt binnenkort op deze pagina. 

Wat vooraf ging

Hoe gaat het in zijn werk

Jongeren stemmen via een website. Eerst stemmen ze op stellingen verdeeld over zes thema’s: mobiliteit, vrije tijd, inspraak, publieke ruimte, gezondheid en veiligheid. Daarna rangschikken ze de thema’s volgens belangrijkheid en krijgen ze een overzicht van hun keuzes. Afsluitend kunnen ze stemmen op 1 partij. Dit alles gebeurt, zoals bij echte verkiezingen, volledig anoniem.

De stemmen tellen niet mee voor de officiële verkiezingsuitslag, maar jongeren geven hiermee wel een duidelijk signaal wat zij belangrijk vinden. Na 14 oktober verschijnen de resultaten op deze webpagina.

Is dit echt anoniem?

Ja! We vragen bij het stemmen geen persoonlijke gegevens en er wordt geen enkele referentie die naar jou kan verwijzen - zoals codes, IP-adres of tijdstip - bijgehouden.

Hoe kunnen jongeren stemmen?

Jongeren die in aanmerking komen (+16 en -18 jaar) krijgen een persoonlijke brief in de bus. Via een unieke code kunnen ze inloggen op het online webplatform en hun stem uitbrengen.

Wanneer kunnen jongeren stemmen?

Jongeren kunnen stemmen in de periode van vrijdag 28 september 2018 (middernacht) tot zaterdag 13 oktober 2018 (middernacht).

Hoe verloopt de stemming?

Het stemmen verloopt in 3 stappen. Eerst kiezen jongeren stellingen verdeeld over zes thema’s. Ze kiezen minimum 1 en maximum 3 stellingen per thema. Per thema kon elke politieke partij 1 concreet voorstel naar voor schuiven. Daarna rangschikken ze de thema’s volgens belangrijkheid en krijgen ze een overzicht van hun keuzes. Afsluitend kunnen ze stemmen op 1 partij.

Waarom dit project?

Als kind- en jongerenvriendelijke stad wil Kortrijk jongeren sterk betrekken bij het stedelijk beleid. De resultaten van dit project kan interessante input opleveren voor het nieuwe bestuursakkoord 2019-2024. 

Wat als jongeren geen computer hebben?

Als jongeren geen smartphone of computer ter beschikking hebben, kunnen ze gebruik maken van de publiekscomputers in de centrale bibliotheek en buurtbibliotheken. Een ander alternatief zijn publieke computers op school.

Wie werkt mee?

Stemmen 16+ is een initiatief van de Stad Kortrijk onder impuls van het programma ‘Kind- en jongerenvriendelijke stad’. Alle politieke partijen die in Kortrijk opkomen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen werken mee aan het project STEMMEN 16+.

Hoe ziet het stemplatform er uit?

We voorzien een speciale login voor pers, leerkrachten en andere geïnteresseerden zodat ook zij toegang krijgen tot de inhoud op het stemplatform, weliswaar zonder stemrecht. Let wel, deze login zal pas werken vanaf 26 september, wanneer het stemplatform online gaat. Surf naar: http://stemmen16plus.be en log in met: DEMO