Tarieven

Gebruiksrecht audiovisueel erfgoed:

  • Niet-commerciële doeleinden: gratis
  • Commerciële doeleinden: 68 euro per object

De aanvrager gebruikt telkens een correcte bronvermelding: Stad Kortrijk, instellingsnaam, titelbeschrijving/objectnummer

De aanvrager respecteert de wettelijke bepalingen in verband met de intellectuele eigendom van de beelden. Het verkrijgen van een eventuele toestemming van de fotograaf of personen die beelden aan de stad Kortrijk hebben aangeleverd is de verantwoordelijkheid van de aanvrager.

Opzoekingen door personeel van het stadsarchief: 

Opzoekingen (+scans/kopieën en verzending) in het kader van genealogie of voor wetenschappelijke doeleinden:

  • 7 euro per akte/attest indien naam en voornaam van de persoon die opgevraagd wordt alsook het aktenummer en jaar van de akte zijn opgenomen in de aanvraag
  • 27 euro per akte/attest indien er gegevens ontbreken in de aanvraag (inzake naam en voornaam van de persoon alsook aktenummer en jaar van de akte) of indien er toestemming moet worden gevraagd.

Uurtarief voor andere opzoekingen: 40 euro per uur. Wordt aangerekend per half uur met een minimum van 20 euro.

Opmaken gezinssamenstellingen op basis van bevolkingsregisters: 57 euro per akte/attest

Afschriften omgevingsvergunningen: 20 euro per vergunningsdossier.

Algmeen retributiereglement