Bezoek

De leeszaal is kosteloos toegankelijk op afspraak tijdens de openingstijden. Iedere bezoeker die zich aanbiedt in de leeszaal wordt geacht zich te houden aan het leeszaalreglement

Reproductie

Van alle documenten kun je foto's nemen (zonder flits) voor eigen gebruik of fotokopieën krijgen, tenzij de toestand van de documenten dit niet toelaat. 
Alle stukken moeten met zorg behandeld worden. Het is niet toegelaten de ordening van de stukken te wijzigen of er aantekeningen op aan te brengen. Enkel potloden worden als schrijfmiddel toegestaan in de leeszaal.

Online dienstverlening

Vragen in verband met bouwdossiers, familiegeschiedenis of historisch onderzoek kan je stellen via het thuisloket/archief.