Familiegeschiedenis

Familiegeschiedenis

Ben je van plan je familiegeschiedenis in kaart te brengen?  Voor stamboomonderzoek of genealogie vind je er volgende bronnen:

Akten van de burgerlijke stand

De akten van de burgerlijke stand van Kortrijk, Aalbeke, Bellegem, Bissegem, Heule, Kooigem, Marke en Rollegem vanaf 1796.  Je kan de akten (ouder dan 100 jaar) bekijken op de beeldbank. Ongeveer de helft van de 400.000 akten is doorzoekbaar. 

Bevolkingsregisters

De bevolkingsregisters van Kortrijk, Aalbeke, Bellegem, Bissegem, Heule, Kooigem, Marke en Rollegem vanaf 1848. De registers (ouder dan 120 jaar) kan je raadplegen in de leeszaal. Een aantal registers zijn gedigitaliseerd en kan je bekijken op de beeldbank

Bidprentjes en rouwbrieven

Trezoor beschikt over een uitzonderlijke collectie bidprentjes en rouwbrieven. Een groot deel ervan is gedigitaliseerd en ontsloten via de beeldbank van Kortrijk.

Andere databanken die je vooruit kunnen helpen in je stamboomonderzoek:

 

Wil je een akte van de burgerlijke stand opvragen of een gezinssamenstelling laten opmaken, stuur ons dan je aanvraag via het thuisloket