Solidaire kinderopvang

Solidaire kinderopvang

Bij solidaire opvang organiseren ouders zelf om de beurt opvang voor hun kinderen tijdens de schoolvakanties. Het principe is eenvoudig: elke ouder die één dag oppast, kan zijn eigen kind(eren) vijf dagen naar de opvang brengen. De opvang vindt plaats in een lokaal in de buurt. Kinderen kunnen samen met hun vriendjes ravotten en er is ruimte om tot rust te komen. De praktijk leert dat deze opvang een goede oplossing is voor de allerjongsten. Solidaire opvang vermindert voor veel gezinnen de opvangstress voor de vakanties.

 Solidaire opvang steunt op ouders die zich vrijwillig inzetten. Elke groep organiseert de opvang volgens eigen noden en wensen en kiest zelf wanneer en hoeveel opvang ze voorzien. Zo werkt men zelf een beurtrol uit en maakt men eigen afspraken. 

Kortrijk ondersteunt oudergroepen die solidaire opvang organiseren door een aantal zaken aan te bieden: 

  • Een verzekering voor alle deelnemende ouders en kinderen
  • Ondersteuning bij de opmaak van een overeenkomst voor het gebruik van de lokalen
  • Een gratis abonnement bij spelotheek De Speelvogel
  • Speelmateriaal
  • Een EHBO-pakket

Heb jij interesse om zelf te starten of aan te sluiten bij een bestaande groep?

 Zelf een groep opstarten of aansluiten bij een bestaande groep? Neem contact op met katrien.verlinden@kortrijk.be voor meer info.