Ontsluiting beeldbank via API

De Kortrijkse beeldbank ontsluit onder andere het historisch erfgoed van de stad digitaal. Op de website van de beeldbank Kortrijk vind je het materiaal dat publiek beschikbaar is. 

Veel materiaal heeft XY-coordinaten zodat je het probleemloos op een kaart kunt lokaliseren. Hetzelfde materiaal kun je in een app gebruiken via de API.

Hoe raadpleeg je de API?

Surf naar https://beeldbank.kortrijk.be:444/mediahaven-public-ws.

  • Login: appskortrijk
  • Wachtwoord: Apps4Kortrijk

Bekijk ook de technische documentatie voor gebruik van de API (pdf)

Voorbeeld PHP-code

<html>

    <body>
        <form action="index.php" method="post">
        login: <input type="text" name="login"/>
        password: <input type="password" name="password"/>
        query: <input type="text" name="query"/>
        <input type="submit" value="submit" name="submit"/>
        </form>
<?php
 if (isset($_POST["submit"])) {
    # for https make sure openssl extension is enabled in php.ini
    $url         = "https://beeldbank.kortrijk.be:444/mediahaven-public-ws/Search?wsdl";
    $client     = new SoapClient($url, array("trace" => 1, "exception" => 0, "features" => SOAP_SINGLE_ELEMENT_ARRAYS, 'cache_wsdl' => WSDL_CACHE_NONE));
    $args = array(
            'login' => $_POST["login"],
            'password' => $_POST["password"],
            'organisation' =>  'dummy',
            'query' => $_POST["query"],
            'startIndex' => 0,
            'nrOfResults' => 25);
    $response = $client->search($args);
    foreach ($response->return->mediaDataList as $media) {
        echo "<h2>".$media->title."</h2>";
        echo "<img src='". $media->thumbnailImagePath."'/><br>";
        echo "<img src='". $media->previewImagePath."'/>";
        echo "<h3>Description</h3>" . $media->description;
        echo "<h3>Date</h3>" . $media->date;
        if (isset($media->keywords)) {
            echo "<h3>Keywords</h3>";
            foreach ($media->keywords as $keyword) {
                echo $keyword . ";";
            }
        }
        echo "<br><b>Media Id</b> " . $media->mediaObjectId;
        echo "<br><b>Video Path</b> " . $media->videoPath;
        echo "<br><b>Type</b> " . $media->type;
    }
// Prints the details of the request and response to the browser
#print "<h2>SOAP Details</h2>";
#print "<pre>";
#print "<h3>Request</h3> " . htmlspecialchars($client->__getLastRequest()) . "<br />";
#print "<h3>Response</h3> " . htmlspecialchars($client->__getLastResponse());
#print "</pre>";
#var_dump ($response);
 }
?>
    </body>
</html>

Meer weten?

Team IT, data en projecten speelt een trekkende rol om de dienstverlening te digitaliseren. 
Heb je een vraag over een realisatie of project of wil je meer weten over de digitalisering van onze dienstverlening? 

Stel je vraag via het contactformulier
Een medewerker contacteert je zo snel mogelijk.