Zorgcampus Condédreef

Zorgcampus met 8 kleinschalige leefgroepen

Op de huidige site van woonzorgcentrum Sint-Jozef komt er een nieuwe woonzorgcampus. Die zal bestaan uit:

  • een woonzorgcentrum met 132 kamers
  • een dagverzorgingscentrum
  • een wijkcentrum
  • een voorschoolse kinderopvang

Centraal in het concept van het woonzorgcentrum staan 8 kleinschalige leefgroepen. Dit wil zeggen dat de kleine groepen bewoners leven op het tempo van een echt huishouden, met een eigen kook- en leefruimte. Kleine leefgroepen bieden heel wat voordelen: een huiselijke sfeer, mogelijkheid om mensen op basis van specifieke zorgnoden te groeperen (bv. mensen met fysieke zorgnoden, mensen met dementie, …), verspreiding van ziektes tegengaan, enzovoort. Anderzijds is er een zekere schaalgrootte nodig om efficiënt te kunnen werken en de financiële leefbaarheid van het woonzorgcentrum te garanderen.

We besteden veel aandacht aan lichtinval en het contact met buiten. We werken ook vanuit een duurzaam ecologisch concept. Er komen 183 zonnepanelen op het dak, een zonneboiler, een warmtepomp en er zijn groendaken voorzien. Van zodra mogelijk kunnen we de nieuwbouw voor de verwarming aansluiten op het Kortrijkse warmtenet dat vanuit Kortrijk Weide wordt uitgebouwd.

De werken startten begin 2021. De nieuwbouwwerken zullen klaar zijn in 2023. De nieuwe campus wordt achter de huidige bouw opgetrokken. De afbraakwerken van de oude campus en de aanleg van de omgeving zijn voor begin 2025.

Samen met de buurt

De inplanting van de nieuwbouw is aangepast na overleg met de buurt. We blijven de buurt volop betrekken bij het project in de traditie van Kortrijk Spreekt. We nemen maatregelen om de hinder te beperken voor de buurt: een werfcharter met de aannemer, bouwwerf en bijhorende voertuigen volledig op de site zelf georganiseerd, wielwasinstallatie om smurrie op de weg te vermijden, enzovoort.

Bekijk de presentatie over de nieuwe zorgcampus

Nieuwsbrieven

Download nieuwsbrief juli 2021

Download nieuwsbrief april 2021

Download nieuwsbrief maart 2021

Download nieuwsbrief februari  2021 

Simulatie foto's Zorgcampus Condédreef