Sint-Michielsplein

Stad Kortrijk levert veel inspanningen om onze stad aantrekkelijker te maken. We vergroenen het Casino- en Conservatoriumplein en waarderen de Oude Leieboorden verder op. 

De werken voor de heraanleg van het  Sint-Michielsplein starten op maandag 17 juni.

Sint-Michielsplein
Huidige situatie
Sint-Michielsplein render
Toekomstbeeld

Start heraanleg

De werken voor de heraanleg van het Sint-Michielsplein starten op maandag 17 juni. dan is parkeren op het plein definitief niet meer mogelijk

Door archeologische vondsten lopen de werken vertraging op. 

 • Vanaf 23 juli wordt gestart met uitgebreid archeologisch onderzoek.
 • Aansluitend zal de aannemer op 12 augustus terug opstarten met de heraanleg van het plein. Deze werken zullen vermoedelijke duren tot 16 september. 
 • Daarna starten de aanpassingswerken aan de Rijselsestraat.

Tijdens de werkzaamheden blijft eenrichtingsverkeer in de Rijselsestraat, komende van de Grote Markt, mogelijk. Een deel van de langsparkeerplaatsen zal echter niet beschikbaar zijn vanwege de werfinrichting.

Voetgangers op het voetpad aan de pare huisnummers worden ter hoogte van het plein gevraagd over te steken en het voetpad aan de onpare zijde te gebruiken.

Horecazaak Petit Paris en de Sint-Michielskerk met kapel blijven toegankelijk gedurende de werken.

Gezellig parkeervrij plein

Door het plein parkeer- en verkeersvrij te maken en in te richten als woonerf, creëren we een gezellig plein met 455 m² nieuwe groenzones en ruimte voor een kwalitatief horecaterras.

 • We zetten maximaal in op biodiversiteit en waterinfiltratie. Daarom breken we 1000 m² asfalt en tegels op en leggen we de groenzones aan met vaste plantenborders met diverse bloeiende planten.
 • De nieuwe verharding van het plein wordt uitgevoerd in gerecupereerde blauwsteenkasseien. De materiaalkeuze versterkt niet alleen het historisch karakter, maar waarborgt ook de toegankelijkheid.
 • Op het plein planten we ook een zomereik aan als toekomstboom, geflankeerd door enkele kleine judasbomen.
 • Het beeld van Christus Koning blijft, samen met de omheining en de verlichting die er integraal deel van uitmaken, zijn centrale plaats op het plein behouden.
 • De voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap die op het plein verdwijnen, worden ingericht in de Rijselsestraat. De Sint-Michielskerk en de privégarages op het plein blijven met de wagen bereikbaar.

Op vandaag wordt het Sint-Michielsplein grotendeels ingenomen door een rijweg en parking. Hierdoor is er weinig ruimte voor groen en komen ook de waardevolle erfgoedpanden onvoldoende tot hun recht. De enkele parkeerplaatsen zorgen bovendien voor veel zoekverkeer rond het plein. 

grondplan sint-michielsplein
Sint-Michielsplein - Rijselsestraat

Heraanleg Rijselsestraat 

Ook de Rijselsestraat wordt vanaf het Sint-Michielsplein tot aan de Heilige Geeststraat heraangelegd en vergroend.

 

 • Het eenrichtingsverkeer vanaf de Grote Markt trekken we door tot aan de Heilige Geeststraat. Zo vermijden we extra zoekverkeer en blijven de garages gemakkelijk bereikbaar.
 • Door de rijwegbreedte te versmallen tot 4,50 m komt er ruimte vrij voor extra groen, een toegankelijker busperron en extra fietsstallingen. 
 • We vervangen 290 m² asfalt door kleinschalige materialen, onder andere door het voetpad in de Rijselsestraat door te trekken in blauwe hardsteentegels.
 • Om het straatbeeld te vergroenen voorziet het ontwerp ook 244 m² nieuwe plantvakken, met ruimte voor bomen die vrij kunnen uitgroeien tot natuurlijke airco's in onze stad.
 • We verplaatsen de oversteekplaats zodat de Jan Persynstraat een rechtstreekse verbinding krijgt met het Sint-Michielsplein.
 • We voorzien 6 voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap.