Wijkteams in de deelgemeenten

Gepubliceerd op Donderdag 02 maart 2023
Nick en Trui

Niet alleen in het centrum van Kortrijk kan je gebruikmaken van de vele diensten van de wijkteams. Ook in de deelgemeenten zijn zij aanwezig. Zo vindt elke Kortrijkzaan een wijkteam in zijn eigen buurt.

Nick Vansteenkiste is centrumleider in Wijkcentrum Marke. Trui Vandenberghe vervult die rol in Wijkcentrum De Zevenkamer in Heule. De perfecte personen om te vertellen waarom een bezoek aan hun werkplek zeker de moeite waard is!

Mensen matchen

Nick: “Als centrumleider ben ik in de eerste plaats een ‘matchmaker’. Ik probeer mensen aan elkaar te koppelen of vrijwilligers aan een bepaalde functie te helpen. Zo was er bijvoorbeeld onlangs een dame van 90 jaar uit de buurt die niet meer in staat was om het onderhoud van haar tuin te doen. Ik zocht voor haar een vrijwilliger om haar daarbij te helpen. Voor een andere dame met jongdementie zocht ik een begeleider die met haar wou gaan wandelen. We hebben in Marke ongeveer 50 vrijwilligers die zulke dingen mogelijk maken.”

Nick

Breed aanbod

Nick en Trui: “Wat wij in het wijkcentrum doen, is heel breed. We hebben een aanbod voor verschillende levensdomeinen:

  • financiële en sociale hulp
  • socio-cultureel aanbod met ruimte voor ontspanning
  • heel wat ontmoetingsmogelijkheden
  • vorming voor mensen die zich willen ontplooien of iets nieuws willen leren
  • preventie rond gezondheid: voeding, beweging, langer zelfstandig thuis wonen, valpreventie door de ergotherapeuten
  • activiteiten met en in de buurt

Belangrijk is dat we inspelen op wat de mensen vragen en wensen. We betrekken daarom zoveel mogelijk de buurt bij de programmatie. Elk wijkcentrum werkt op maat van de bewoners en legt dus eigen accenten. Al zijn er natuurlijk ook heel wat gemeenschappelijke zaken. De wijkcentra zijn telkens heel laagdrempelige plekken. Onze deuren staan open voor iedereen. De cafetaria is een vrije ontmoetingsruimte. Je kan er op een spontane manier mensen leren kennen. Of gewoon de krant lezen of wat tv kijken.”

Clubwerking en uitstappen

Nick: “Een andere troef van onze werking in Marke: de verschillende clubs. Denk bijvoorbeeld aan de fiets-, wandel-, bridge-, kaart- en reisclub. In die clubs nemen mensen zelf de verantwoordelijkheid om activiteiten te organiseren. Dat bevordert hun eigenwaarde.”

Trui: “Ook in Heule zijn die clubs en vrijwilligers belangrijk. Mensen kunnen hier een kaartje komen leggen, petanquen, … Onze fietsclub trekt er van maart tot oktober om de 14 dagen op uit. Vrijwilligers begeleiden de groep en we stoppen regelmatig voor een drankje. We hebben geen echte reisclub maar organiseren wel af en toe uitstappen. Recent was dat bijvoorbeeld naar Provinciedomein Bergelen, Ring Kortrijk, de kerstmarkt, Sluis, Auchan, … Bij ons zijn er een 60-tal vrijwilligers actief, waarvan een 10-tal barvrijwilligers.”

Trui

Genieten en bewegen

Trui: “Regelmatig vinden hier evenementen plaats, zoals onze jaarlijkse feestmaaltijd. Dan ontvangen we meer dan 100 Heulenaars. Ook de koffienamiddagen trekken veel volk. Die organiseren we trouwens ook op andere locaties. Zo kunnen mensen die zich moeilijker verplaatsen ook eens deelnemen. Om de fitheid van de Heulenaars te bevorderen, organiseren we allerlei bewegingsactiviteiten zoals linedancen, yoga, turnen, … We werken daarvoor samen met Sport Kortrijk. Voor wie liever op zijn eigen tempo sport, is er onze fitnessruimte. Voor maar € 1 kan je hier 45 minuten fitnessen.”

Bijleren

Trui: “Heule is een volkse gemeenschap met behoorlijk wat anderstaligen. We organiseren voor hen taalklassen Nederlands, zowel voor kinderen als voor de mama’s. Voor de kindjes houden we het speels via allerlei taaloefeningen. Ook leuk voor de kleinsten is dat jeugdwelzijnswerk AjKo hier wekelijks activiteiten organiseert. We proberen trouwens om af en toe op vrijdagavond en in het weekend activiteiten te plannen. Zo kunnen jongere mensen makkelijker deelnemen.”

Nick en Trui: “Bijleren is iets dat je in alle wijkcentra kan doen. Enkele voorbeelden uit het aanbod lessenreeksen:

  • Allemaal Digitaal: allerlei workshops rond computer, smartphone, tablet, … In de wijkcentra vind je trouwens Digipunten. Daar kan je gratis een computer met internet gebruiken. Je hebt er gratis openbare wifi voor als je je eigen toestel wil gebruiken. Je kan er bovendien een document laten printen of scannen.
  • bloemschikken
  • creatief aan de slag: tekenen en schilderen, …
  • voordrachten: over gezondheid, …

We betrekken ook de vrijwilligers bij die lessen. Daarnaast werken we vaak samen met verenigingen en diensten zoals De Branding, Ubuntu, Oranjehuis, de Heerlijkheid van Heule, het Huis van het Kind, seniorenverenigingen, de brugfiguren onderwijs, … Die vele verenigingen zijn typisch voor de deelgemeenten. Hier leeft er nog een groot gevoel van gemeenschap. Dat is een voordeel.”

Nick

Aandacht voor kwetsbaren

Nick en Trui: “De wijkteams hebben bijzondere aandacht voor kwetsbare mensen. Denk bijvoorbeeld aan het project ‘Zorgzame buurten’. Daarbij werken we samen met non-profitorganisaties, scholen, huisartsen, Kind en Gezin, de sociale bouwmaatschappij, … De kerntaak van een huisarts is normaal om rond gezondheid te werken. Maar als hij merkt dat een patiënt bijvoorbeeld nood heeft aan materiële hulp, kan hij naar ons doorverwijzen. In tegenstelling tot de huisarts kunnen wij wat meer tijd uittrekken voor de mensen. We zoeken dan in samenspraak met hen naar creatieve oplossingen. Daarvoor is het ook belangrijk dat we zelf ‘voelsprieten’ hebben in de buurt. Maak jij je bijvoorbeeld zorgen over jouw buur die niet meer zo mobiel is? Dan kan je hem met ons in contact brengen. Misschien kan jouw buur een beroep doen op onze boodschappendienst.”

Nick: “We werken voor kwetsbare mensen ook rond rechtenverkenning. Dat doen we bijvoorbeeld via onze huis-aan-huisbezoeken. We geven dan wat uitleg over onze werking en stellen enkele vragen aan de bewoners. Kennen ze bijvoorbeeld al de UiTPAS? Daarmee is het misschien mogelijk om tot 80% minder te betalen voor vrijetijdsactiviteiten of voor bepaalde diensten in het wijkcentrum. Bijvoorbeeld voor de warme maaltijden die zowel in Marke als Heule verkrijgbaar zijn. We bieden trouwens ook vegetarische maaltijden aan, waarvoor steeds meer interesse is.

We kijken altijd welke mogelijkheden er nog bestaan voor die mensen. Bijvoorbeeld voor iemand die we helpen met budgetbeheer: die geven we de mogelijkheid om vrijwilliger te worden of deel te nemen aan activiteiten. Of als we merken dat verschillende buurtbewoners weinig digitale vaardigheden hebben, brengen we hen samen voor computerworkshops. Zo kan je de individuele hulp uitbreiden naar groepssessies.”

Mensen versterken

Nick en Trui: “We willen mensen versterken en hun levenskwaliteit verhogen. Veel mensen zijn alleenstaand. Door ons wijkcentrum te bezoeken of zich te engageren als vrijwilliger, geven ze structuur aan hun dag. Het geeft hen ook een gevoel van zinvolheid. Hun netwerk vergroot. De contacten met hun buren verbeteren. Mensen gaan sneller iets voor elkaar doen als ze elkaar kennen. Moet je eens voor een aantal dagen opgenomen worden in het ziekenhuis? Dan bestaat de kans dat een van je buren wel op je hond wil letten. Het belang van een goeie buur kan je niet meten in cijfers. Maar het kan wel een groot verschil maken voor iemands leven!”

Meer info

Wijkteams

Meer nieuws uit SIEN