1 jaar Kortrijks OverKophuis

Gepubliceerd op Maandag 28 november 2022
Sam

Een plek voor en door jongeren

Het Kortrijks OverKophuis mocht onlangs 1 kaarsje uitblazen. Het is een toegankelijke plek voor jongeren vanaf 12 jaar, met bijzondere aandacht voor hun mentaal welzijn.

Mentaal welzijn

Het OverKophuis is de perfecte plek voor jongeren om samen rond te hangen of om een leuke activiteit te organiseren. Maar ze vinden er net zo goed een luisterend oor bij elkaar en bij de professionele medewerkers. Wanneer ze nood hebben aan therapeutische hulp, is een gesprek met een psycholoog mogelijk.

De kern van het OverKophuis bestaat uit een 20-tal ‘Koprollers’. Dat zijn jongeren die vroeger zelf worstelden met hun mentaal welzijn. Nu willen ze leeftijdsgenoten helpen die dezelfde problemen ervaren. Sam was van bij de start al één van die Koprollers.

Koproller

Sam: “Als Koproller zorgen we eerst en vooral voor het onthaal van nieuwe jongeren. We geven hen een korte rondleiding en luisteren naar wat ze zelf willen. We gaan daarbij uit van onze eigen ervaringen, ons persoonlijk verhaal. Niet iedereen die hier komt, heeft een probleem. Maar als dat zo is, proberen we te helpen. Het is wel belangrijk dat we niet alle problemen zelf kunnen oplossen. We zijn immers geen hulpverleners. Wanneer dat nodig is, verwijzen we daarom door naar een psycholoog. Die is hier wekelijks aanwezig. Dat werkt trouwens in twee richtingen: ook omgekeerd heeft de psycholoog al enkele van haar eigen patiënten ons OverKophuis leren kennen.”

Inspraak

“De Koprollers hebben inspraak in het programma en helpen mee de activiteiten organiseren. We maken samen een gevarieerde maandkalender, waarbij we zowel in het OverKophuis blijven als eens op uitstap gaan. Bijvoorbeeld gaan schaatsen, een quiz, tafeltennis- of dartstornooi, spelletjesnamiddag, wellnessmoment met zelfgemaakte gezichtsmaskers, ... Maar het kan evengoed zijn dat we gewoon wat ‘chillen’.

Binnenkort trekken we er met de Koprollers op uit voor een weekend naar de kinderboerderij. We zullen er brainstormen over onze toekomstige werking. Hoe willen we verder? Wat zijn onze specifieke taken? Natuurlijk willen we het ook wat luchtig houden, daarom zullen we bijvoorbeeld samen gaan paardrijden. Zo leren we elkaar nog beter kennen.”

Sam

Vorming

“Regelmatig worden er vormingsmomenten georganiseerd, soms enkel voor de Koprollers en soms voor alle jongeren. Het is belangrijk dat we als Koproller zelf onze grenzen durven stellen, daarom volgden we onlangs een vorming over grenzen aangeven. Dat gebeurde op een speelse manier.

We leren ook veel bij door de inspraakvergaderingen met andere partners. We werken bijvoorbeeld samen met het CAW, het Sociaal Huis en LEJO. Die samenwerking kan soms nuttig zijn om te weten te komen op welke sociale voordelen je recht hebt. Ik woon alleen maar studeer nog, daarom krijg ik bijvoorbeeld een leefloon.”

Persoonlijke groei

“Door mijn ervaringen als Koproller ben ik zelf geëvolueerd. Volgens Melanie, één van de professionele medewerkers in het OverKophuis, ben ik dit jaar volwassener geworden. Ik steek ook heel wat op van die vormingen. Ik kan nu bijvoorbeeld vlotter omgaan met mensen. Via het OverKophuis kwam ik in contact met iemand van het Jongerenatelier in Kortrijk en zo geraakte ik daar zelfs aan een stage. Ik zal er tijdens mijn opleiding als maatschappelijk werker meehelpen in de organisatie. Dat ligt een beetje in de lijn van wat ik hier als Koproller doe.”

Meer info

Je vindt het OverKophuis in de Groeningestraat 20. Bel naar 0471 61 95 42 neem een kijkje op de volgende pagina's:

OverKophuis op Facebook

OverKophuis op Instagram

Meer nieuws uit SIEN