Het sociaal voordeel - schoolkosten

In Kortrijk bestaan er heel wat sociale voordelen, maar die zijn niet altijd voldoende gekend. Daarom stellen we je graag de financiële steun voor het nieuwe schooljaar voor.

“Ik ondervind financiële problemen bij de start van het nieuwe schooljaar. Kan ik hulp krijgen?”

STAP 1: KOM IK IN AANMERKING?

Iedereen die het moeilijk heeft om kosten in verband met kinderen te betalen, kan hulp krijgen. Deze steun is dus niet beperkt tot mensen met een leefloon.

STAP 2: WELKE HULP IS MOGELIJK?

We geven hieronder enkele voorbeelden, maar er zijn zeker nog andere mogelijkheden.

 • Kosten voor school:

  • Factuur, schoolmateriaal, schoolabonnement of -tijdschriften, cursussen, huiswerkbegeleiding, …
  • Voor- en naschoolse activiteiten
  • Buitenschoolse activiteiten en het materiaal om eraan deel te nemen: schoolreizen (lager en middelbaar), uitstappen, museumbezoeken, bos-, zee- of sneeuwklassen, …

 • Kosten voor psychologische ondersteuning:

  • Rouw, stress, relatie ouder(s) - kind, trauma’s, …
  • Psychologische en sociale begeleiding van gezinnen met vragen over opvoeding. Bijvoorbeeld: paardentherapie, muziektherapie, …

 • Kosten voor paramedische ondersteuning:

  • Diëtist, ergotherapeut, audioloog, logopedist, podoloog, orthoptist, …
  • (Para)medisch materiaal dat niet terugbetaald wordt door het ziekenfonds of een andere instelling. Bijvoorbeeld: bril, hoorapparaat, tandprothese, monitoring risico's van plotseling overlijden bij zuigelingen, …
  • Vaccins en kleine apotheek voor eerste zorgen: ontsmettingsmiddel, …

 • Kosten voor pedagogische ondersteuning:

  • Opleidingen voor ouders in verband met de ontwikkeling van het kind: gezondheid en hygiëne, rol van de ouder, het kind begrijpen, …
  • Klein materiaal voor de veiligheid: veiligheidsstopcontact, deurstop, tafelhoek, traphekje, ...
  • Schoenen en kleding voor specifieke behoeftes
  • Uitrusting voor het welzijn van het kind. Bijvoorbeeld: bed, matras, lakens, slaapzak, luiertafel, weegschaal, bad, buggy, luiers, ...

STAP 3: NEEM CONTACT OP MET HET SOCIAAL HUIS

Je maakt best vooraf een afspraak bij het Sociaal Huis. Dat kan telefonisch op het nummer 056 24 42 22 of per mail naar ocmw.info@kortrijk.be.

STAP 4: HET SOCIAAL HUIS BEKIJKT JOUW SITUATIE

Je vindt het Sociaal Huis in de Budastraat 35. Een medewerker gaat samen met jou na of je in aanmerking komt voor steun.

Meer info over het Sociaal Huis