Ervaringsdeskundigen armoede nemen drempels weg

Nathalie

“Armoede gaat over meer dan enkel geld”

Mensen in armoede ervaren soms drempels bij het zoeken naar passende hulp. Ervaringsdeskundigen in armoede kunnen helpen om die drempels weg te nemen.

Ervaring met armoede

De opleiding ‘ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting’ richt zich op mensen die van jongs af zelf in contact kwamen met armoede en sociale uitsluiting. Zij weten dus beter dan wie ook hoe ze bepaalde moeilijkheden moeten aanpakken. Nathalie leefde zelf ook in armoede. Ze volgt sinds een drietal jaar de opleiding bij het centrum voor volwassenonderwijs Miras. De vorming duurt in totaal 4 jaar. Na een éénjarig voortraject volgt een beroepsopleiding van 3 jaar. Zo deed Nathalie al stage bij Stad Kortrijk. Voor SIEN. vertelt ze er graag meer over.

Nathalie

“Als ervaringsdeskundige armoede kan je de brug vormen tussen mensen in armoede en de hulpverlening. Hulpverleners begrijpen niet altijd goed mensen in armoede. Ook omgekeerd is dat het geval: soms begrijpen mensen niet waarom hulpverleners een bepaalde beslissing moeten nemen.”

Stage

Nadat Nathalie al eerder een kijkstage deed in de jeugdzorg, deed ze ook een stage bij de sportdienst van Stad Kortrijk. “Ik heb nood aan contacten met andere mensen. Ik wou dus vooral een stage doen in de sector ‘sport en vrije tijd’. Daarnaast ben ik in mijn vrije tijd vrijwilliger bij het Rap op Stap kantoor. Dat is een organisatie die uitstapjes en meerdaagse vakanties aan een goedkoper tarief aanbiedt. Volgens mij is er nood aan één plek waar je alles over vrije tijd vindt. Net zoals het OCMW nu een plek is voor alles omtrent sociale aspecten.

Met de opleiding hoop ik later werk te vinden dat daarbij aansluit. Voor mij zou zoiets meer zijn dan enkel een job. Als ik iemand zie die problemen heeft, wil ik helpen. Ook na de kantooruren. Dat is voor mij iets natuurlijks.”

Drempels

Mensen in armoede vinden het soms moeilijk om hulp te vragen. Ook Nathalie heeft die drempels ervaren. “Vroeger was ik niet zo open. Ik durfde bijna niet naar de bakker gaan. Door deel te nemen aan activiteiten van A’kzie (de vereniging waar armen het woord nemen) ben ik opengebloeid.

Vroeger vond ik de stap om naar het OCMW te gaan geen drempel maar een hele trap. Ik stelde mij allerlei vragen. Kent er mij daar iemand? Wat denken de mensen als ze mij binnen zien gaan? 20 jaar geleden stond iedereen bij het OCMW in dezelfde ruimte aan te schuiven. Daar moest je al meteen je verhaal doen aan het onthaal. Ik wou dat echter enkel bespreken met een begeleider. Nu is de werkwijze van het OCMW gelukkig veranderd.”

Nathalie

Stap voor stap

“Ik help ook anderen die het moeilijk vinden om de stap naar hulp te zetten. Onlangs ging ik mee met iemand die een afspraak had in het stadhuis. Die persoon wou liever niet alleen gaan. Op zo’n momenten kan een ervaringsdeskundige armoede veel betekenen. Mensen aanvaarden soms meer van ons dan van een andere hulpverlener.

Je mag niets forceren. Het is belangrijk om op het tempo van elke mens te werken. Babystapjes zijn ook stapjes. Dat heb ik ook moeten leren. Zelfs na 3 jaar opleiding moet ik dat steeds in gedachten houden. Bij A’kzie moeten mensen wel zelf de eerste stap zetten. Als het echt niet lukt, gaan we met hen mee.”

Wisselwerking

“Met inspanningen van beide kanten groeien kwetsbare mensen en hulpverleners naar elkaar toe. Die laatsten moeten ook buiten hun kader durven denken. Je kan mensen wel helpen, maar ze moeten zelf de beslissing nemen. Als je zelf geen beslissingen mag nemen, krijg je het gevoel dat je een nietsnut bent.”

“Eigenlijk zou elke dienst wel een ervaringsdeskundige armoede en sociale uitsluiting kunnen gebruiken. Armoede gaat voor mij over meer dan enkel geld. Voor mij is het bijvoorbeeld ook een kind dat in een instelling zit. Iedereen heeft wel iets waardoor hij of zij in armoede of uitsluiting leeft.”

Sociaal Huis

Het Sociaal Huis is er voor iedereen. Wil je weten waar je recht op hebt? Ben je op zoek naar betaalbare opvang? Heb je vragen rond jouw inkomen of uitkering? Stapelen de facturen zich op? Voor al die zaken kan je bij het Sociaal Huis terecht. Vergeet niet om eerst een afspraak te maken. Zo hoef je niet te wachten als je komt.

Ben je moeilijk te been of stel je jouw vraag liever eerst online? Ook via de website kan je contact opnemen.

Sociaal Huis Kortrijk

Meer nieuws uit SIEN