Retributies Sport

 

Het huidig retributiereglement werd geëvalueerd en grondig herwerkt, dit n.a.v. inflatie (prijsstijgingen materiaal, verhoogde gasprijzen, indexering...). Deze wijzigingen gelden vanaf 1 januari 2023.

De principes die werden toegepast zijn als volgt:  

  •  Alle tarieven voor zalen en materialen zijn gemiddeld 15% verhoogd n.a.v. indexering/stijging energieprijzen. Sommige tarieven werden jaren niet geïndexeerd. Vanaf heden indexeren alle tarieven jaarlijks mee. Tegelijkertijd wil het stadsbestuur de verschillende gebruikers een degelijke ondersteuning bieden en wordt met diverse kortingen of categorieën gewerkt waardoor prijzen haalbaar blijven voor de diverse gebruikers.  
  •  Accommodatie gebruikt voor winstgevende extra-sportieve activiteiten  kreeg een tarief toegekend. Bij deze tarieven werd weliswaar rekening gehouden met een stevige korting naargelang de soort organisatie.  

We geven graag mee dat het stadsbestuur steeds openstaat voor bijsturing wanneer dit noodzakelijk blijkt te zijn. Het bestuur zal bijgevolg, zoals nu reeds gebeurt, de retributies blijven evalueren en aanpakken waar nodig.  

Klik op de link om na te gaan welke prijs moet betaald worden om een sportzaal te gebruiken:

retributiereglement_sport_2023