Rekkemsestraat

Rekkemsestraat Marke voor en na 2
Rekkemsestraat Marke voor en na 1

Doelstelling van de herinrichting

Fietscomfort en verkeersveiligheid verbeteren

De Rekkemsestraat werd aangelegd in 1972. De rijweg in asfalt werd toen aan beide zijden afgeboord met betonnen kantstroken van 1 meter breed. De kruispunten werden aangelegd in betonstraatstenen en de vele zebrapaden zijn in een bult geasfalteerd. Deze zorgen voor veel lawaai- en trillinghinder.

Het straatprofiel is eentonig en er zijn geen boom- of plantvakken noch fietsenstallingen aanwezig. Met gemiddeld 700 fietsers per dag waaronder veel schoolgaand fietsverkeer, is het voor de stad belangrijk om het fietscomfort en de verkeersveiligheid te verbeteren. Door de beperkte ruimte van 7,90 m zijn afgescheiden fietspaden niet mogelijk.

Fietssuggestiestroken

Er worden fietssuggestiestroken aangelegd in het deel tussen de rotonde IJzerpoort en de Keiweg. Van die gelegenheid maken we gebruik om de hinderlijke betonstraatstenen en de betonstroken te wijzigen naar een asfaltlaag. Bijkomend voorzien we maximaal groen zonder verdwijnen van parkeerplaatsen.

 

4 fases

 • Fase 1: Zone Michel Vandewielestraat - Koedreef - Rode Dreef (7 aug - 25 aug)
 • Fase 2: Zone Pastoor Slossestraat - Zwinstraat - Keiweg (28 aug - 29 sept)
 • Fase 3: Zone Aardweg - Markekerkstraat (2 okt - 20 okt)
 • Fase 4: Zone Hemelrijkstraat - Debrabanderestraat (23 okt - 17 nov)

Overzichtsplan faseringen

Rekkemsestraat Marke Overzichtsplan faseringen

Afvalophaling tijdens de werken

Tijdens de werken zullen de afvalophalingsdiensten de wegomlegging volgen. Daardoor zal tijdelijk geen afvalophaling aan huis mogelijk zijn. We voorzien de nodige afvalverzamelplaatsen per fase.

Hieronder vind je plannetjes met de regeling van de afvalophaling per fase.

Afvalophaling fase 1

Afvalophaling fase 2

Afvalophaling fase 3

Afvalophaling fase 4

Communicatie over voorontwerp

Werfcafé op 2 februari 2023

 • Voorstel van het voorontwerp, timing en fasering
 • Met de info en feedback die we kregen werden de plannen definitief opgemaakt

Beslissingen College van Burgemeester en Schepenen

 • In zitting van 2 mei 2023 werden de definitieve ontwerp-faserings- en omleggingsplannen goedgekeurd
 • In zitting van 19 juni 2023 werd de opdracht gegund aan de firma NV Devriese uit Koolskamp

Communicatie over de uitvoering van de werken

 • Infomoment : op 4 juli 2023 hielden we een infomoment bij Vandewiele Experience Center waar je de definitieve plannen kon inkijken en team publieke ruimte klaar stond om uitleg te geven (doorlopend van 19.30 tot 21.30 uur). Om 20 uur was er ook een vrijblijvende infosessie over de fasering en omleggingen. Bekijk hieronder de presentatie van het infomoment:

Presentatie infomoment

 

Ontwerp- en faseringsplannen 

Nieuws over de uitvoering 

Door het slechte weer wordt er deze week niet gewerkt aan de Rekkemsestraat. De werken worden terug opgestart na 1 mei

 • Dan zal eerst fase 3 (Uitvaartcentrum Sereni tot aan Carrefour) afgewerkt worden. 
 • Vervolgens wordt fase 1 (zone Carrefour tot aan bakkerij Santy) afgewerkt in de week van 6 mei.  

De timing werd gewijzigd in overleg met het bedrijf Vandewiele, dat in de week van 6 mei gesloten is.  

Vraag je geveltuin aan

Wil je ook een stukje natuur in de stad brengen? Deze werken zijn een uitstekende gelegenheid om in de stoep een plantgat te voorzien voor een geveltuin.

Het fleurt niet alleen je huis, maar de hele straat op. Daarbij is een geveltuin ook goed voor je gezondheid. Planten maken zuurstof aan en filteren fijn stof.

Uit studies blijkt dat een mooi uitgegroeide klimplant aan je gevel evenveel fijn stof kan opvangen als een gemiddelde laanboom. 

Hoe pak je het aan?

 1. Laat aan de projectleider weten dat je graag een geveltuin wil aan jouw huis. Hij komt dan langs om samen met jou te bekijken waar dit mogelijk is en 

           geeft, indien gewenst, info over geschikte planten. (Contact: ludo.debaere@kortrijk.be)
 2. Een plantgat wordt tijdens de laatste fase van de werken voorzien op de afgesproken plaats. 
 3. Kies je planten (info via www.kortrijk.be/geveltuin), koop teelaarde en degelijk bevestigingsmateriaal voor de (klim)planten. 
 4. Meld je geveltuin op www.kortrijk.be/geveltuin en vraag je premie van € 25 aan. Spaar je facturen/ticketjes!
 5. Je staat zelf in voor het onderhoud en zorgt op die manier voor een propere en groene buurt.

Lees hier alle info