Voederpas voor zwerfkatten

In Kortrijk mogen verwilderde of wilde katten niet gevoederd worden op het openbaar domein. Voedselresten trekken ongedierte zoals ratten aan.  Dit kan de gezondheid van mens en dier in gevaar brengen. Enkel wie over een voederpas beschikt, krijgt een uitzondering op dit verbod en mag zwerfkatten voederen.

Afspraken verbonden aan de voederpas

  • de voederpas is persoonlijk. Dit betekent dat je die enkel voor jezelf kan aanvragen en niet voor iemand anders
  • je hebt altijd je voederpas en identiteitskaart bij jou als je zwerfkatten voedert. Op vraag toon je die aan Politie, Gemeenschapswacht of gemachtigd ambtenaar
  • je voedert enkele gesteriliseerde zwerfkatten (je herkent ze aan de knip in het rechteroor)
  • je geeft de zwerfkatten enkel droogvoer
  • het droogvoer moet in een apart bakje, nooit op de grond
  • je neemt het voederbakje  na 18 uur weg
  • je geeft de zwerfkatten ook vers water in een apart bakje
  • je voedert de zwerfkatten op maximum drie vaste plaatsen en tijdstippen, toegewezen via de voederpas

Na ontvangst van je aanvraag wordt je een voederpas toegestuurd. Vanaf dat moment kan je de zwerfkatten op de opgegeven locaties voederen. Bij misbruik kan de voederpas ingetrokken worden. 

Goed om weten

Om de zwerf-en huiskatten in Kortrijk gezond te houden, voert de Stad Kortrijk een specifiek sterilisatiebeleid, in nauwe samenwerking met het dierenasiel Leiestreek. Door nieuwe zwerfkatten te melden, help je daaraan mee.  Neem contact op met het dierenasiel Leiestreek bij vaststelling van niet-gesteriliseerde zwerfkatten (katten zonder knip in het rechteroor).

Dierenasiel Leiestreek, Avelgemstraat 186c, 8550 Zwevegem, 056 75 59 19

Vraag de voederpas online aan (houd je eID bij de hand)

Download het aanvraagformulier voederpas zwerfkatten (pdf-bestand)