Verkavelen van gronden

Via een omgevingsvergunning kan je een nieuwe verkaveling aanvragen of een bestaande verkaveling bijstellen. 

Aanvraag nieuwe verkaveling

Wilt u een grond (al dan niet bebouwd) splitsen in minstens 2 loten om minstens één van de onbebouwde loten te verkopen als bouwgrond? Dan hebt u een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden nodig. De aanvraag gebeurt via www.omgevingsloketvlaanderen.be

Ook aan een verkavelingsproject moet doorgaans een project-m.e.r.-screeningsnota toegevoegd worden. 

De kostprijs wordt bepaald op basis van het aantal kavels.

 

Bijstellen van een verkaveling

Een bestaande verkaveling kan je bijstellen / wijzigen voor dat deel (de kavel) dat je zelf in eigendom hebt. Er kan zowel voor de voorschriften als voor het plan een bijstelling aangevraagd worden. Deze aanvraag gebeurt eveneens via www.omgevingsloketvlaanderen.be.

 

Afstand doen van vergunning voor verkaveling (verzaking)

Kaveleigenaars kunnen afstand doen van de vergunning van de verkaveling. Dit kan enkel voor de volledige verkaveling. 

Waar gaat het over?

Door afstand te doen van de vergunning voor de verkaveling doe je afstand van de rechten die je verkregen hebt door die verkavelingsvergunning, zoals de zekerheid dat je een vergunning voor de bouw of verbouwing krijgt als de aanvraag conform het verkavelingsplan en -voorschriften is. De vergunning wordt dan voortaan als onbestaande beschouwd.

Wat heb je nodig?

Het dossier bevat volgende stukken:

  • een begeleidende brief waarin je meldt dat het om een afstand van vergunning voor een verkaveling gaat
  • een duidelijke omschrijving van de kavels
  • eigendomsattesten van elke eigenaar binnen de verkaveling

Elke eigenaar binnen de verkaveling moet het dossier ondertekenen voor akkoord. De ondertekening moet de volgende gegevens bevatten:

  • naam
  • adres
  • voor akkoord
  • handtekening
  • datum

Er mag geen discussie mogelijk zijn over welke verkaveling het gaat. Vermeld referenties van de verkavelingsvergunning, zoals het intern nummer, de vergunningsdatum, het adres. Deze gegevens kan je opvragen via bouwen.milieu.wonen@kortrijk.be

Hoe vraag je aan?

Een afstand van vergunning voor een verkaveling stuur je per beveiligde zending aan het college van burgemeester en schepenen.