Vakantiekampen

 

Omschrijving

Tijdens de vakantieperiodes organiseert de sportdienst in samenwerking met clubs of derden sport- en cultuurkampen voor kinderen van 2de kleuter tot en met 6de leerjaar. Dit zowel voor halve dagen als dagkampen, al dan niet met opvang voor en na. De kampen vinden plaats in de Kortrijkse sportcentra of in de accommodatie van derden. De deelnemers aan de sportactiviteiten staan steeds onder toezicht van gediplomeerde leerkrachten, meteen een waarborg voor kwaliteit.

Voorwaarden

Alle kinderen kunnen na inschrijving deelnemen aan deze vakantiekampen. Per vakantiekamp wordt de leeftijdscategorie gespecificeerd.

Inschrijven 

Wie?

Alle kinderen die voldoen aan de leeftijdsvoorwaarden specifiek voor het vakantiekamp, kunnen inschrijven en deelnemen.

Wanneer?

De vakantiekampen vinden plaats tijdens de schoolvakanties (herfst-, kerst-, krokus-, paas- en zomervakantie). Inschrijven kan vanaf de vooraf vermelde dag van inschrijving (enkele weken voor de start van het kamp).

Hoe?

Online via deze link, ter plaatse of telefonisch bij de sportdienst.

Bij inschrijving ter plaatse vragen wij om de inschrijvingsfiche, terug te vinden in de brochures, mee te brengen.

Bevestiging 

Bij inschrijving ter plaatse ontvang je onmiddellijk het overschrijvingsformulier. Als je telefonisch inschrijft, ontvang je het formulier enkele dagen later per post. Betaling moet gebeuren binnen de 3 werkdagen. Als je inschrijft via de webmodule, moet je onmiddellijk online betalen.

 

Meer info

Brochures vakantiekampen