Subsidie voor het organiseren van muziekonderricht door erkende Kortrijkse muziekverenigingen

Omschrijving

Erkende Kortrijkse muziekverenigingen kunnen een subsidie ontvangen als ze muziekonderricht organiseren.  

Voorwaarden

Voor algemene muzikale vorming:

 • Het leerprogramma is gericht op beginnende leerlingen en richt zich op doorstroming naar het deeltijds kunstonderwijs.
 • Minimum 5 leerlingen volgen de cursus op regelmatige basis.
 • De gegevens van de leerlingen (naam, adres, leeftijd...) die de cursus volgen worden bijgehouden in een aanwezigheidsregister.

Voor cursussen instrument:  

 • Minimum 3 leerlingen volgen de cursus op regelmatige basis.
 • De gegevens van de leerlingen (naam, adres, leeftijd...) die de cursus volgen worden bijgehouden in een aanwezigheidsregister.

Aanvragen

Wie?
Erkende Kortrijkse muziekverenigingen die muziekonderricht organiseren. 

Wanneer?
Bij de aanvang van een nieuw schooljaar.

Hoe?
Bij de aanvang van het nieuwe schooljaar bezorgt de vereniging aan het team Evenementen & Verenigingen.

 • het leerprogramma
 • de namen en het curriculum van de lesgevers
 • een duidelijk overzicht van de data en het uurrooster van de lessen
 • de lijst van deelnemers

Verder verloop

Het team Evenementen & Verenigingen rekent de subsidie uit en legt die ter goedkeuring voor aan het college van burgemeester en schepenen.

Bedrag

 • 25 euro per leerling die de cursus algemene muzikale vorming regelmatig volgt.

 • 25 euro per leerling die de cursus algemene muzikale vorming regelmatig volgt + 620 euro als:
  • het leerprogramma van het stedelijk conservatorium wordt gevolgd;
  • minimum 5 leerlingen deelnemen aan de proef;
  • de proef bijgewoond wordt door een afgevaardigde van het conservatorium;
  • op het einde van het schooljaar de muziekvereniging een lijst bezorgt aan het team Evenementen & Verenigingen met de leerlingen die deelnamen aan het examen in het bijzijn van een jurylid van het conservatorium.

Uitbetaling

De subsidie wordt in het najaar uitbetaald.