Stadsmagazine voorwaarden

Omschrijving

Stadsmagazine Kortrijk is een gratis maandblad van het stadsbestuur voor alle inwoners van Kortrijk en deelgemeenten. Het stadsmagazine bevat ook leesvoer voor de ‘gebruikers' van de stad (pendelaars, studenten, shoppers, dagtoeristen ...). Het stadsmagazine telt 28 pagina's en verschijnt elke maand (behalve augustus) en valt telkens op het eind van de voorgaande maand in de bus. In totaal worden 45.000 exemplaren bedeeld. Enerzijds bezorgt BD myShopi in elke Kortrijkse brievenbus een stadsmagazine. Daarnaast levert Jopro nog exemplaren aan openbare gebouwen, firma's, organisaties, handelszaken, horeca en hogescholen in Kortrijk.

Voorwaarden

Stadsmagazine Kortrijk houdt ruimte vrij voor volgende berichtgeving:

  • Officiële en principiële beslissingen en goedkeuringen van het schepencollege en de gemeenteraad die de burger aanbelangen
  • Informatie van andere publieke overheden en instanties, nuttig om weten voor de lezer, en bij voorkeur vertolkt/vertaald door een lokale actor (expert, autoriteit, ervaringsdeskundige ...) of op zijn minst gelinkt aan het lokale
  • Projecten en initiatieven van derden op voorwaarde dat er een duidelijk samenwerkingsverband is met Stad Kortrijk

Wat niet in het stadsmagazine komt

  • Primeurs, want die zijn bestemd voor de lokale media
  • Privé-initiatieven
  • Sponsoring en advertenties
  • Naamsvermelding en foto's van politici. Het stadsmagazine dient immers niet tot propaganda. Zo wil het maandblad zijn objectiviteit garanderen.

Aanvragen

Een onafhankelijke redactieraad bepaalt de onderwerpen, invalshoeken en aanpak van de artikels. De raad komt elke (voor)laatste dinsdag van de maand samen om de inhoud van het komende stadsmagazine te bepalen. Bij elke editie streeft de redactie een mix van onderwerpen na. Hierbij houdt de raad alle mogelijke doelgroepen (jong, oud, cultuurminded, sportminded ...) voor ogen. Bezorg je suggestie via e-mail aan stadsmagazine@kortrijk.be. Als je bericht wordt opgenomen, krijg je via e-mail een berichtje.

Belangrijk: stuur je voorstel tijdig in. Wil je bijvoorbeeld dat jouw evenement in het stadsmagazine van november staat. Laat ons dat dan al begin september weten.