Snorko

Omschrijving

Niet elke werkzoekende heeft de mogelijkheid om op afgelegen industrieterreinen te geraken voor een job.

Ook het openbaar vervoer is soms ontoereikend.

SNORKO ontleent snorfietsen of elektrische fietsen aan werkzoekenden die het moeilijk hebben om zich te verplaatsen naar hun bedrijf, stageplaats of opleiding. Hiermee speelt Kortrijk in op de soms moeilijk bereikbare ligging, flexibele uren, moeilijke bereikbaarheid met het openbaar vervoer van en naar de bedrijven + het feit dat niet ieder gezin de mogelijkheid heeft tot het investeren in meerdere vervoersmiddelen.

De snorfietsen worden onderhouden door Jopro (Groep Intro).

Werkzoekenden kunnen zich wenden tot het Sociaal Huis om één van die snorfietsen te ontlenen. Ook organisaties kunnen de snorfietsen in bruikleen krijgen voor werknemers met verplaatsingsproblemen.Voorwaarden

 • voor personen die werken, opleiding of stage volgen
 • wonen en/of werken in Groot-Kortrijk
 • minimumleeftijd 18 jaar

Huurtijd

 • max. 3 maanden, met kans op verlenging van max. 3 maanden

Aanvragen

Hoe?

 • Je maakt een afspraak op het telefoonnummer 056 24 46 78 of via het mailadres snorko@kortrijk.be

Wat meebrengen?

 • Identiteitskaart
 • € 100 cash voor 3 maanden (dient als betaling van de gebruiksvergoeding €1/dag)
 • kopie van het arbeidscontract

Afhalen

Wanneer?

 • Volgens beschikbaarheid

Kosten

 • € 100 cash voor 3 maanden

Meer info

 • De snorfietsen zijn A klasse er is dus geen rijbewijs nodig, ze rijden 25 km/u.
 • In de huurprijs zijn de verzekering, een slot en helm inbegrepen.