Snorko

Omschrijving

Niet elke werkzoekende heeft de mogelijkheid een transportmiddel aan te kopen of te investeren in een 2de transportmiddel om op afgelegen industrieterreinen te geraken. Ook het openbaar vervoer is veelal ontoereikend.

SNORKO ontleent snorfietsen aan werkzoekenden die het moeilijk hebben om zich te verplaatsen naar hun bedrijf, stageplaats of opleiding. Hiermee speelt Stad Kortrijk in op de soms moeilijk bereikbare ligging, flexibele uren, moeilijke bereikbaarheid met het openbaar vervoer van en naar de bedrijven + het feit dat niet ieder gezin de mogelijkheid heeft tot het investeren in meerdere vervoersmiddelen. De snorfietsen worden onderhouden door Jopro (Groep Intro).

Werkzoekenden kunnen zich wenden tot de Werkwinkel om één van die snorfietsen te ontlenen. Ook organisaties kunnen de snorfietsen in bruikleen krijgen voor werknemers met verplaatsingsproblemen.

De aanleiding om SNORKO op te richten was de gebrekkige ontsluiting van de bedrijventerreinen met het openbaar vervoer en de onaangepaste tijdsregelingen.

Voorwaarden

  • voor personen die werken, opleiding of stage volgen
  • wonen en/of werken in Groot-Kortrijk
  • minimumleeftijd 18 jaar

Huurtijd:

  • max. 3 maanden, met kans op verlenging van max. 3 maanden

Aanvragen

Hoe?

  • Je maakt een afspraak met de projectverantwoordelijke van Snorko in de Werkwinkel op het telefoonnr. 056 266 760.

Wat meebrengen?

  • Identiteitskaart
  • € 100 cash voor 3 maanden (dient als betaling van de gebruiksvergoeding €1/dag)
  • kopie van het arbeidscontract

Afhalen

wanneer?

Volgens beschikbaarheid

Kosten

€ 100 cash/3 maanden

Meer info

De snorfietsen zijn A klasse er is dus geen rijbewijs nodig, ze rijden 25 km/u. In de huurprijs zijn de verzekering, een slot en helm inbegrepen.