Gratis huisvuilzakken (medische redenen)

Omschrijving

Personen die leven met chronische incontinentie of chronische stoma kunnen jaarlijks van de stad Kortrijk 30 gratis huisvuilzakken bekomen. Om recht te hebben op deze gratis huisvuilzakken moet voldaan worden aan de voorwaarden gesteld in onderhavig reglement.    
Onder bepaalde voorwaarden kan ook een premie verkregen worden, hier vind je de verdere info.

Voorwaarden

  • Gedomicilieerd zijn in Kortrijk;
  • Niet verblijven in rust- en verzorgingstehuis;
  • Leven met chronische incontinentie of chronische stoma.

Aanvragen 

hoe :

  • Het verkrijgen van de gratis huisvuilzakken moet aangevraagd worden via het aanvraagformulier. Klik op de volgende link om het formulier te downloaden (pdf-bestand): aanvraagformulier.

  • Het aanvraagformulier moet ondertekend en gedateerd worden door een geneesheer die bevestigt dat bij de aanvrager de vereiste medische pathologiën aanwezig zijn, met name chronische incontinentie of chronische stoma.
  • De gratis huisvuilzakken moeten afgehaald worden bij het onthaal in het stadhuis, Leiestraat 21 in 8500 Kortrijk en dit tijdens de openingsuren. Voor het verkrijgen van de gratis huisvuilzakken moet men bij de afhaling ervan een recent en volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier (maximaal drie (3) maanden oud), samen met de elektronische identiteitskaart van de aanvrager voorleggen.

Reglement

Hier vind je het volledige reglement gratis huisvuilzakken.

Verantwoordelijke dienst