Gedeeld verblijf minderjarigen

Klik en regel snel

Wanneer ouders niet meer samenwonen, worden minderjarigen ingeschreven op het adres van één van de ouders.  

Als u in Kortrijk woont en uw kind is niet bij u ingeschreven, kan u een aanvraag voor gedeeld verblijf indienen.

Hiermee heeft uw kind toch recht op (bepaalde) voordelen die normaal enkel gelden voor inwoners van Kortrijk.

Het gedeeld verblijf wordt niet vermeld op bevolkingsattesten en identiteitsdocumenten.

 

Procedure

Uw aanvraag kan u indienen via het aanvraagformulier hieronder.

Voeg een gerechtelijke beslissing of het gezamenlijk schriftelijk akkoord tussen de ouders toe als bijlage.

Als aan deze voorwaarde voldaan is, ontvangt u een attest van registratie gedeeld verblijf.

Aanvraagformulier gedeeld verblijf