Gedeeld verblijf minderjarigen

Klik en regel snel

Wanneer ouders niet meer samenwonen, worden minderjarigen ingeschreven op het adres van één van de ouders.  

Als je in Kortrijk woont en jouw kind is niet bij je ingeschreven, dan kan je een aanvraag voor gedeeld verblijf indienen.

Hiermee heeft jouw kind toch recht op (bepaalde) voordelen die normaal enkel gelden voor inwoners van Kortrijk.

Het gedeeld verblijf wordt niet vermeld op bevolkingsattesten en identiteitsdocumenten.

 

Procedure

Dien je aanvraag in via het onderstaand formulier.

Voeg een gerechtelijke beslissing of het gezamenlijk schriftelijk akkoord tussen de ouders toe als bijlage.

Als aan deze voorwaarde voldaan is, ontvangt je een attest van registratie gedeeld verblijf.

Aanvraagformulier gedeeld verblijf