Fietspremie voor wie auto inruilt

De stad Kortrijk geeft een premie voor de aankoop van een (bak-)fiets, elektrische (bak-)fiets of meerpersonenfiets in ruil voor het inleveren van een nummerplaat. 

Overstap van auto naar fiets

Inwoners van Kortrijk die een auto inruilen voor een (bak-)fiets, elektrische (bak-)fiets of meerpersonenfiets, krijgen een premie voor de aankoop van een nieuwe fiets. De maatregel kadert in het actieplan Kortrijk Fietst waarmee we Kortrijkzanen willen overtuigen om de overstap te maken van de auto naar de fiets. Want meer fietsen betekent een betere gezondheid, vlotter verkeer en een betere luchtkwaliteit!

Door deze premie in te voeren willen we mensen overtuigen om hun enige of tweede wagen op te geven en over te stappen op de fiets. Mensen die geen eigen wagen bezitten of reeds eerder kozen voor de fiets, komen dus niet in aanmerking voor een premie. Het invoeren van een algemene fietspremie is zowel budgettair als juridisch onhaalbaar. 

Hoe werkt het?

In het subsidiereglement staat duidelijk beschreven aan welke voorwaarden aanvragers dienen te voldoen om in aanmerking te komen voor een premie. De premie is bestemd voor natuurlijke personen gedomicilieerd in Kortrijk die op hun eigen naam een nummerplaat hebben ingeleverd. Het moet gaan om een fiets die aangekocht werd vanaf 1 juni 2017. De premie bedraagt de helft van de aankoop van een fiets, bakfiets, meerpersonenfiets, elektrische fiets of elektrische bakfiets met een maximumbedrag van 400 euro.

Het is een bewuste keuze om voor elk type fiets eenzelfde subsidiebedrag aan te bieden. Iemand die kiest of moet kiezen voor een gewone fiets, willen we niet benadelen ten aanzien van iemand die een bakfiets of elektrische fiets koopt. Bovendien voorzien we een uitzondering voor kwetsbare Kortrijkzanen die hun wagen opofferen, voor hen is het subsidiebedrag niet begrensd tot 50%, wel tot maximum 400 euro. De subsidie wordt verleend binnen de perken van het budget voorzien op de meerjarenbegroting (15.000 euro per jaar).

Voorwaarden en reglement

bekijk of download het reglement (pdf)

Aanvragen

Ga naar het online webformulier