Erkenning als subsidieerbare culturele of socio-culturele vereniging

Omschrijving

Wil je met je vereniging een stedelijke subsidie ontvangen? Dien dan een aanvraag in om erkend te worden.

Aanvraagformulier invullen

Je wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing. 
Eénmaal erkend, ontvang je het volgende jaar automatisch het aanvraagformulier voor de jaarlijkse subsidie.

Voorwaarden

  • de vereniging is een particulier initiatief, zonder beroepsdoeleinden of winst- of handelsoogmerk
  • het bestuur bestaat uit minimum 5 leden, waarvan de meerderheid in Kortrijk woont
  • de zetel van de vereniging is in Kortrijk. Hier vindt ook de meeste activiteit plaats
  • alle activiteiten zijn in de Nederlandse taal
  • de vereniging bestaat al 1 jaar
  • De vereniging ontvangt geen subsidies via een ander gemeentelijk subsidiereglement.
  • er wordt minimum 4 keer per jaar een activiteit georganiseerd
  • jaarlijks zijn er minimum 3 bestuursvergaderingen

Aanvragen

Wie kan het aanvragen?
Culturele en socio-culturele verenigingen.

Het team Evenementen & Verenigingen en de Cultuurraad-Verenigingsplatform adviseren de aanvraag.
Daarna keurt het college van burgemeester en schepenen de aanvraag al dan niet goed.

Wanneer kan je het aanvragen?
Je kan op eender welk moment een aanvraag indienen.