Bedrijven - Bewegwijzering

Omschrijving

Bewegwijzering naar bedrijven en instellingen.

Voorwaarden

 • Bedrijven en instellingen (buiten industriezones), die kunnen aantonen dat het bedrijf bediend wordt door een belangrijk voertuigenverkeer, kunnen bedrijfsbewegwijzering aanvragen bij  team Stadsvernieuwing en Omgevingsbeleid.
 • Op gemeentewegen staat het bedrijf of de instelling voorlopig nog zelf in voor de aanmaak, aanlevering en het onderhoud van de eigen wegwijzerpanelen. Langs gewestwegen worden ze gratis aangebracht door het Vlaams Gewest. 
  Na het toekennen van de vergunning worden hierover gedetailleerde instructies bezorgd.

Aanvragen

Vul het aanvraagformulier in

Uitvoering

 • De aanvrager levert de borden aan (zie bepalingen aanvraagformulier) voor plaatsen langs gemeentewegen. Langs gewestwegen worden ze gratis aangebracht door het Vlaams Gewest.
 • Personeel van het team Publieke Ruimte plaatst of vervangt de borden langs gemeentewegen. Het Vlaams Gewest doet dit langs gewestwegen.

  Kosten

  • De kosten voor de aanmaak, aanlevering en het onderhoud van de eigen wegwijzerpanelen zijn ten laste van de aanvrager. Deze prijzen werden opgenomen in het retributiereglement.

  Algemeen retributiereglement