Bedrijven - Bewegwijzering

Omschrijving

Bewegwijzering naar bedrijven en instellingen.

Voorwaarden

 • Bedrijven en instellingen (buiten industriezones), die kunnen aantonen dat het bedrijf bediend wordt door een belangrijk voertuigenverkeer, kunnen bedrijfsbewegwijzering aanvragen bij  het team Beheer & Openbaar Domein.
 • Op gemeentewegen staat het bedrijf of de instelling voorlopig nog zelf in voor de aanmaak, aanlevering en het onderhoud van de eigen wegwijzerpanelen. Langs gewestwegen worden ze gratis aangebracht door het Vlaams Gewest. 
  Na het toekennen van de vergunning worden hierover gedetailleerde instructies bezorgd.

Aanvragen

Hoe?

 Vul het aanvraagformulier in

Bezorg het aanvraagformulier terug aan het team Planning&Openbaar Domein (P&OD)

Uitvoering

 • De aanvrager levert de borden aan (zie bepalingen aanvraagformulier) voor plaatsen langs gemeentewegen. Langs gewestwegen worden ze gratis aangebracht door het Vlaams Gewest.
 • Personeel van het team Beheer & Openbaar Domein plaatst of vervangt de borden langs gemeentewegen. Het Vlaams Gewest doet dit langs gewestwegen.

  Reglement

  Retributiereglement (hfst 4)

  Kosten
  • Retributie (bevestigingspalen + plaatsingskosten): € 175,00.
  • Borg: € 50,00.
  • Vervangingskosten: € 25,00 per wegwijzer.
  • De kosten voor de aanmaak, aanlevering en het onderhoud van de eigen wegwijzerpanelen zijn ten laste van de aanvrager (gemeentewegen).