Afval - Milieustraatje

Omschrijving

In het milieustraatje op de recuperatieparken kan je met verschillende fracties afval terecht die je vroeger noodgedwongen bij het restafval deponeerde.

Voorbeelden zijn: bloempotjes, bloempottrays, wijnkurken,  plastic folies: recyclagenummer 4, krimpfolie, rekfolie en potgrondzakken. 

Ook  cd en dvd schijven, matrassen al dan niet met veren, tapijten, vlak glas en spiegelglas, isomo (balletjesstructuur).

 

Sorteer op voorhand de materialen aangeleverd in het milieustraatje, zo verlies je minder tijd ter plaatse.

Brengen - voorwaarden

Zorg er voor dat de aangeleverde materialen niet vervuild zijn.

Kosten

Aanleveren van recuperatiematerialen voor het milieustraatje kan kosteloos.