Populierenhof

De heraanleg van de Cyriel Buyssestraat, Edward Vermeulenstraat (tussen Cyriel Buyssestraat en Edward Vermeulenstraat) en Willem Putmanstraat (tussen Edward Vermeulenstraat en de N43) staat deze legislatuur op het programma. 

Studiebureau Cnockaert uit Wervik werd aangesteld voor de uitwerking van het ontwerp van het dossier. 

Afkoppelen rioleringsstelsel

In het project gaan we de grachten die afstromen vanuit de landerijen ter hoogte van de Cyriel Buyssestraat afkoppelen van het rioleringsstelsel. Het oppervlaktewater uit de grachten zorgt voor verdunning op het rioleringsstelsel dat afwatert op de waterzuiveringsinstallatie van Aalbeke. Deze verdunning zorgt ervoor dat de zuiveringsinstallatie minder goed werkt. 

Er wordt hiervoor een gescheiden stelsel aangelegd waardoor het oppervlaktewater via een afzonderlijke regenwaterafvoerbuis kan afwateren richting de Markebeek. Naast de nieuwe regenwaterleiding wordt ook een afvalwaterleiding aangelegd. 

Groen en ontharding

In combinatie met de rioleringswerken voorzien we ook de heraanleg van de bovenbouw. Er komt meer aandacht voor groen en ontharding. De straat is op vandaag een brede betonweg en hier willen we verandering in brengen.  

Waarom de weg ontharden? 

Bodem en open ruimte vervullen veel functies die het ecologisch evenwicht in stand houden. Als een verharding de bodem afdicht, gaan die functies verloren.  We willen overbodige verharding vermijden en actief gaan ontharden. Op deze manier creĆ«ren we meer groen, verkoeling en zorgen we er voor dat hemelwater in de bodem kan infiltreren. 

Documenten

Op deze webpagina kan u de presentaties terug vinden over het project, alsook de bewonersbrieven. 

Bewonersbrief Cyriel Buyssetraat - april 2022

Presentatie infomoment - 2 mei 2022