Plannen voor kerk en OC Aalbeke

Klik hier voor het infomoment Masterplan Aalbeke

Hoe deelnemen aan een Live-Event via Teams?

Het schepencollege keurde op 12 februari 2018 de aanstelling van Urbain Architectencollectief goed als ontwerper voor de realisatie van de nieuwe huisvesting van de diensten en verenigingen in Aalbeke. De werken starten midden maart 2021.  

Plannen

Ontmoetingscentrum

 • Het OC wordt grondig gerenoveerd en uitgebreid met een nieuwbouwvleugel die in de plaats komt van de kleine arbeidershuisjes. In de uitbreiding komt een muziekzaal, een kantoor voor de wijkagent en een bijkomende vergaderzaal.
 • Achter de aanbouw wordt een bijkomende groenzone aangelegd die zal dienstdoen als tuintje voor het OC. Het steegje naast de oude huisjes blijft bestaan. 

Sint-Corneliuskerk 

 • De bibliotheek en vier muziekklassen van het Conservatorium verhuizen van het oude gemeentehuis naar de zijbeuken van de kerk. Die zullen toegankelijk zijn vanaf een centrale foyer die bovendien dienstdoet als polyvalente zaal
 • In de zijportalen komen toiletten
 • De kerkelijke erediensten gaan door in een aparte ruimte, het voormalige koorgedeelte

Timing

 • De laatste twee weken van maart 2021 worden de huisjes gesloopt.
 • Na de paasvakantie (19 april 2021) starten de werken in het OC en in de Sint-Corneliuskerk. Die zullen ruim een jaar in beslag nemen.
 • In de zomer van 2022 verhuizen de diensten van het OC en het wijkteam naar hun vernieuwde kantoren. 
  • De bib en het Conservatorium verhuizen tegelijk naar de kerk. Het Oud Gemeentehuis, de Brandweerkazerne en ‘t Skut worden verkocht.
 • De officiële opening van het vernieuwde OC en de kerk is voorzien in september 2022

Budget

De stad investeert hiermee ruim 5 miljoen euro in Aalbeke. (2,25 miljoen euro voor de kerk. 2,8 miljoen euro voor het OC.)  De provincie West-Vlaanderen voorziet een subsidie van 100.000 euro voor lokale klimaatprojecten

Foto van Oc Aalbeke interieur
OC Aalbeke interieur
Foto van Sint-Corneliuskerk Aalbeke interieur
Sint-Corneliuskerk interieur