Overzicht Trage Wegen

Trage wegen zijn verbindingen of paden voor niet-gemotoriseerd verkeer. In tegenstelling tot "snelle" autowegen, zijn trage wegen in de eerste plaats bedoeld voor wandelaars en fietsers.

De herkenbaarheid van Trage  Wegen is van groot belang. Alle bestaande (96) trage wegen in Kortrijk hebben een officiële naam en een naambord.

Webapplicatie

Je vindt alle bestaande Kortrijkse trage wegen en hun namen terug via deze webapplicatie (Tip: als je op de bordjes klikt krijg je de foto van de trage weg).

Wandelkaarten Trage Wegen

Haal hier de Trage Wegen kaarten digitaal binnen (pdf - A3 formaat) :

Haal hier de overzichtskaart Trage Wegen digitaal binnen (pdf - A0 formaat)

Alle info over Trage Wegen