Over Overleie

Overleie is een buurt met karakter

Historisch gezien is Overleie altijd een buitenbeentje geweest. Net aan de overkant van de Leie en net buiten de stadsmuren ontwikkelde Overleie zich onafhankelijk en vrij. Dit eigenzinnige karakter heeft de buurt tot op vandaag kunnen bewaren. Overleie is een levendige buurt. Er zijn heel wat verenigingen en culturele spelers actief in de buurt. Denk hierbij maar aan De Spatjes,  Theater Antigone, Mozaïek, de Zomer van Overleie... Vier Zondagmatinees, een loopwedstrijd, eindejaarsactiviteiten,... zorgen ervoor dat er het hele jaar door wat te beleven valt.

Divers woonpatrimonium

Overleie is ook een zeer diverse buurt. Mooie karaktervolle woningen wisselen af met oude kleine huisjes. Wie wat verder kijkt, ontdekt achter de kleine steegjes de beluiken die Overleie haar typische karakter geven. Elders in de wijk zijn woningen verweven met ateliers en oude industriële panden. De wijk bezit ook een mooie groene laan met historische rijwoningen. Dit diverse woningaanbod biedt voor jong en oud heel wat mogelijkheden. Zowel kleine ateliers als grote panden bieden voor creatieve beroepen een ideaal onderkomen. 

Gigantisch veranderingsproces

Overleie stond de voorbije jaren voor een gigantisch veranderingsproces. Aan deze kant van de stad ligt een wijk met veel potentie om zich verder te ontwikkelen tot een unieke buurt. Een buurt tussen stad en dorp, tussen groen en de Leieboorden, een creatieve en ondernemende buurt. Kortom een buurt met karakter en toekomst.

Opmaak Toekomstplan

In juni 2011 werd het Toekomstplan voor Overleie voorgesteld. Het Toekomstplan vormt de leidraad voor hoe de wijk zich in de komende jaren kan ontwikkelen en waarop de stad samen met de buurtbewoners, ondernemers en investeerders wenst in te zetten.

Erkenning Overleie als Vlaams stadsvernieuwingsproject

In oktober 2012 werd Overleie door de Vlaamse Regering erkend als Vlaams stadsvernieuwingsproject. Vlaanderen voorziet hiervoor 2,5 miljoen. Het is een belangrijke impuls om Overleie verder te ontwikkelen tot aantrekkelijke en levendige stadsbuurt. Sommige projecten zullen pas op langere termijn zichtbaar worden, maar worden op vandaag volop voorbereid. Andere initiatieven zijn vandaag reeds concreet en worden zichtbaar.

Op deze website vind je heel wat  info over de verschillende projecten en initiatieven die in het kader van het stadsvernieuwingsproject uitgevoerd worden.

Op de hoogte blijven?

Bezorg ons je mailadres
Wil je steeds op de hoogte blijven van de allerlaatste ontwikkelingen? 
Bezorg  jouw naam en mailadres op overleie@kortrijk.be en/of schrijf in voor de nieuwsbrief.

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Facebook

Je kan meer nieuws en weetjes vinden op de lokale facebookpagina.

Ga naar de Facebookpagina van Overleie