Het lokaal bestuur heeft een uitgebreide rol in het kader van de vergunningsaanvraag van een organisator van kinderopvang.
Een organisator is sinds 1 januari 2022 verplicht door Agentschap Opgroeien om opportuniteitsadvies aan te vragen bij het lokaal bestuur voor:

  • de opstart van een groepsopvang (niet voor gezinsopvang)
  • de verhuis van een bestaande locatie binnen de gemeente
  • een aanzienlijke uitbreiding (meer dan 8 plaatsen) van een locatie  

De verplichting geldt dus niet voor een uitbreiding tot 8 plaatsen.

Kortrijk werkte een reglement en procedure uit om het opportuniteitsadvies te verlenen. Kortrijk verleent positief advies als er 3 criteria voldaan zijn: 

  1. Er vond een kennismakingsgesprek plaats met een medewerker van de regie kinderopvang van stad Kortrijk. 
  2. Er werd advies ingewonnen over de stedenbouwkundige randvoorwaarden. Het pand van de kinderopvang kan ingericht worden als kinderopvang, onder voorbehoud van het verkrijgen van de eventueel noodzakelijke omgevingsvergunning. 
  3. De kinderopvang is aangesloten bij het lokaal loket kinderopvang. 

raadpleeg het reglement

neem contact voor info of om opportuniteitsadvies aan te vragen

kinderopvang