Ombudsman

ombudsdienst

Bart Weekers (1968) studeerde Rechten en Communicatiewetenschappen
in Namen, Leuven en Luik. Nadat hij eerder werkte bij de Raad van State,
is hij ondertussen toch al enkele jaren Vlaams Ombudsman.
Als ombudsman komt hij overal waar de onvrede van burgers hem naartoe
brengt.

Inderdaad: vaak loopt het goed tussen overheid en burger, maar af en
toe hapert het. Denk aan een onterechte zwartrijboete, een misgelopen
studietoelage, stank, lawaai of andere hinder in je woonbuurt. Wanneer burger
en overheid er samen niet uitkomen, probeert Bart samen met zijn team naar
oplossingen te zoeken.

Na zijn eerste werkjaar als ombudsman Kortrijk brengt hij tevreden verslag uit. Samen met het Meldpunt 1777 kon de ombudsman vlot aan oplossingen werken. Daarbij kwam hij  slechts 11 maal zelf tussen. Vaak kon hij het standpunt van de stad volgen.

De ombudsman heeft de stad er op gewezen dat het stedelijk sportaanbod exclusief voor vrouwen zichzelf uiteindelijk overbodig hoort te maken. De stad onderschrijft dit principe, maar verdedigt het aanbod van het moment en nodigt de ombudsman uit om te blijven monitoren. Voorts geeft het jaarverslag een pluim aan de LAC-werking in Kortrijk en houdt het een pleidooi voor een meer betaalbare aansluitingskost op de riolering. Het beperkt aantal meldingen over Wonen Regio Kortrijk (sociale huur) geeft aanleiding tot een aandachtspunt.

Download het jaarverslag 2018