Ombudsman

ombudsdienst

Vlaamse Ombudsman nu ook Ombudsman Kortrijk

Bart Weekers (1968) studeerde Rechten en Communicatiewetenschappen
in Namen, Leuven en Luik. Nadat hij eerder werkte bij de Raad van State,
is hij ondertussen toch al enkele jaren Vlaams Ombudsman.
Als ombudsman komt hij overal waar de onvrede van burgers hem naartoe
brengt.

Inderdaad: vaak loopt het goed tussen overheid en burger, maar af en
toe hapert het. Denk aan een onterechte zwartrijboete, een misgelopen
studietoelage, stank, lawaai of andere hinder in je woonbuurt. Wanneer burger
en overheid er samen niet uitkomen, probeert Bart samen met zijn team naar
oplossingen te zoeken.

Bart is momenteel zeer gefascineerd door onvrede over dingen die de overheid
samen met partners doet. Denk aan ongenoegen over scholen, woonzorgcentra,
maar ook problemen rond elektriciteitsfacturen of poetshulp via dienstencheques.
Het is daar zoeken naar goede manieren om kwaliteitsvol te
antwoorden op deze onvrede.
Een ander aandachtspunt is het internet, dat ook in de relatie burger-overheid
een steeds belangrijker plaats opeist.