Sociale tarieven

Het standaardtarief is voor iedereen.

Het sociaal tarief is voor mensen die in aanmerking komen voor het statuut verhoogde tegemoetkoming en van wie het kadastraal inkomen (K.I.) van hun eigendom of de maandelijkse huur lager is dan 750 euro. 

Er is ook een extra sociaal tarief. Als je totaal jaarinkomen lager is dan 9808.37 euro (dit is inkomensgarantie ouderen (IGO), leefloon of equivalent loon) dan betaal je het extra sociaal tarief. Heb je collectieve schuldbemiddeling, budgetbeheer, hoge medische kosten of bedraagt je inkomen maximaal het niveau leefloon +20% neem dan contact op met de woonzorgverlener of maatschappelijk werker van het OCMW, dan bekijken we of ook jij in aanmerking komt voor het extra sociaal tarief.

Voor sociaal en extra sociaal tarief breng je een klevertje van de mutualiteit + bewijs kadastraal inkomen of huur mee naar het Sociaal Huis of het wijkcentrum in je buurt.