Schuldhulpverlening

Je staat achter met de huur. Je kan jouw energiefacturen niet meer betalen. Er wordt gedreigd om je af te sluiten van gas en elektriciteit. De schoolrekeningen blijven ook liggen. Je autoverzekering is niet betaald. Enzovoort. De rekeningen stapelen zich gewoon op. Er komt geen einde aan.

Als je geen overzicht meer hebt over je schulden of als je niet meer weet hoe je alles nog kunt betalen, kan je een beroep doen op schuldhulpverlening.

Wacht niet tot de gerechtsdeurwaarder aan de deur staat! Wees niet bang om contact op te nemen. Beter te vroeg dan laat!

Je kan ook bellen naar 056 24 42 22 of mailen naar sociaalhuis@kortrijk.be of online een afspraak maken

Intakegesprek Sociaal Huis

Wat moet je meenemen?

Identiteitskaart, papieren van je schulden of een zelfgemaakt overzicht van al je betalingen.

Extra informatie

Een maatschappelijk werk(st)er zal samen met jou een overzicht maken van je inkomsten, je vaste uitgaven (huur, gas- en elektriciteit, telefoon, leefgeld...) en je schulden.

We bekijken alles. Kan je je inkomsten nog verhogen? Kan je snoeien in sommige vaste kosten? Zijn jouw schulden correct m.a.w. is wat men je vraagt correct? Wat zijn je mogelijkheden om af te betalen zonder je menswaardig bestaan in het gedrang te brengen?

Het is altijd onze bedoeling om onze hulpverlening zo kort mogelijk te houden. We werken op basis van vertrouwen en vrijwilligheid. Het woordje "samen" is belangrijk. Het OCMW alleen kan niet alles oplossen maar samen zijn we sterker. Want... uit de schulden geraken vraagt een zeer grote inspanning.

Welke hulpverlening bieden wij?
 

Schuldbemiddeling

Misschien kan met een eenvoudige bemiddeling bij bv. de belastingen of de energieleverancier een afbetalingsplan opgemaakt worden. Schuldbemiddeling betekent dat het OCMW bemiddelt bij de schuldeisers voor een regeling. We doen dat heel vaak als je energieschulden hebt.

Budgetbeheer - Budgetbegeleiding

Soms is de toestand wat ernstiger en is wat langere tijd hulp nodig. 
Budgetbeheer is een vorm van hulpverlening waarbij je inkomen gestort wordt op een budgetbeheerrekening en samen met een maatschappelijk werk(st)er beheerd wordt. Je moet bereid zijn je inkomen te laten beheren en goed mee te werken. Je mag zeker geen nieuwe schulden maken. Soms is budgetbeheer noodzakelijk, soms ook niet. We vinden het belangrijk dat je zoveel mogelijk zelf de touwtjes in handen houdt.

Bij budgetbegeleiding is dat zo. Je doet zelf alle betalingen en bespreekt minimum één keer per maand je situatie met je maatschappelijk werk(st)er.

Collectieve schuldenregeling

Als je maar net uit de vaste kosten geraakt of als je schuldenlast te hoog is dan kan het OCMW je helpen om een collectieve schuldenregeling aan te vragen. Dat is een regeling via de Arbeidsrechtbank. Meestal wordt dan een advocaat aangesteld om te bemiddelen bij de verschillende schuldeisers. Bijna alle procedures worden stopgezet. Mocht er geen akkoord mogelijk zijn dan zal de rechtbank een regeling opleggen. Al je inkomsten (loon, werkloosheid, ziekte, vakantiegeld enz) moeten op de rekening van de schuldbemiddelaar gestort worden. Die geeft je dan een leefgeld.

Psychosociale ondersteuning

Gedurende gans de periode kan je rekenen op onze ondersteuning. We proberen je vragen en onzekerheden te beantwoorden. Onze deur staat open als je het moeilijk hebt.

Zie ook:

Vlaams Centrum Schuldbemiddeling

Eerste hulp bij schulden

Zelfstandigen in moeilijkheden