Informatie en Advies

Onze samenleving is zo ingewikkeld geworden, dat het voor veel mensen niet meer mogelijk is om hun weg te vinden in de wirwar van diensten, instellingen, voorzieningen, reglementeringen, enz.

De maatschappelijk werkers kennen de weg naar de verschillende diensten en voorzieningen, en zijn goed op de hoogte van alle reglementeringen. Zij kunnen je advies en informatie geven of helpen je op de juiste weg. 

Kosten

gratis

Extra informatie

Informatie
Om het adres van een dienst te bekomen, om te weten waar een bepaald probleem behandeld wordt, om ingelicht te worden over mogelijke rechten op een sociale uitkering: de sociale dienst van het OCMW beschikt over allerhande informatie en documentatie om deze vragen te beantwoorden.

Advies
Soms is alle informatie voorhanden, maar is het moeilijk om de knoop door te hakken of om alleen een beslissing te nemen. De maatschappelijk werker kan je op basis van deskundig advies helpen bij het maken van een keuze.

Verwijzing
Kan het OCMW niet of onvoldoende helpen met een vraag of probleem, dan zal de maatschappelijk werker je verwijzen naar een andere persoon of dienst die je wel kan helpen. We houden hierbij natuurlijk rekening met je wensen en overtuiging.

Sociale administratie
Bepaalde formulieren zijn zo ingewikkeld dat niet iedereen in staat is om ze zelf in te vullen.
De maatschappelijk werkers kennen de sociale wetgeving, zijn vertrouwd met de meeste formulieren en kunnen, zo nodig, contact opnemen met de sociale zekerheidsinstellingen.