Financiële steun

Naast het leefloon, kan er ook financiële hulp geboden worden bij onvoorziene uitgaven of omstandigheden. Soms komen mensen in moeilijkheden terecht door bijzondere, soms niet te voorziene uitgaven of omstandigheden (bv. verlies werk, brand, scheiding,..).

Het OCMW kan dan bepaalde financiële tussenkomsten toekennen. Rekening houdend met het inkomen en de aard van de bijzondere uitgaven, neemt het OCMW een individuele beslissing die probeert een oplossing te bieden voor die problemen.

Deze bijzondere uitgaven kunnen van allerlei aard zijn: medische of aanverwante uitgaven, verhuiskosten, kosten voor schoolgaande kinderen, aankoop energiezuinige wasmachine of koelkast ...

Veel mensen denken nog altijd dat alle financiële hulp die door het OCMW wordt verleend, moet terugbetaald worden. Dit is niet zo. Het is maar in bepaalde situaties dat het OCMW de terugbetaling mag eisen.

Voor meer info, neem je contact op met de sociale dienst van het OCMW die samen met jou de situatie zal onderzoeken.