Crisisopvang

Het OCMW Kortrijk beschikt over een aantal gemeubelde kamers, met gemeenschappelijke keuken en sanitair, die dienst doen als crisisopvang.

Het verblijf is zeer tijdelijk voor mensen die zich in een acute noodsituatie bevinden (bv. een uithuiszetting, een woning die onbewoonbaar werd verklaard, een breuk in de familierelaties ...)

Daarnaast beschikken we ook over 24 doorgangswoningen die voor wat langere duur (6 tot 12 maanden) ter beschikking worden gesteld aan personen en gezinnen om hun probleemsituatie in zijn totaliteit aan te pakken.  

Voorwaarden

Voor crisiskamers en doorgangswoningen komen alleen mensen in aanmerking die via één of andere sociale dienst zijn aangemeld. Rechtstreekse inschrijving is niet mogelijk.

Kosten

In ruil voor het gebruik van de woning en de nutsvoorzieningen betalen de bewoners een bijdrage. Voor meer info hierover kunt u zich wenden tot het OCMW of het Sociaal Huis.